Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/1879/18 in 78/23 – ZORR), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2024 (Uradni list RS, št. 128/23) s programom razpolaganja, namero za oddajo poslovnega prostora na Badovinčevi ulici 2 v Laškem v najem.    

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 8. 4. 2024 do vključno dne 30. 4. 2024
 

Na osnovi pobude predstavnikov kulturnih društev, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo v občini Laško, smo zbrali podatke o uradnih zastopnikih za namen seznanitve občanov in možnosti komunikacije:
 
 1. DRUŠTVO MEPZ JESEN LAŠKO, Podšmihel 1 A, Laško,
  predsednica Ljubica Pavlinc (070 732 717; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

 2. DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR SPEV ZIDANI MOST, Zidani Most 12, Zidani Most,
  predsednica Damjana Ključevšek (041 473 521; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

 3. DRUŠTVO MOŠKI PEVSKI ZBOR LAŠKO, Trg svobode 6, p.p. 77, Laško,
  predsednik Drago Pušnik (041 765 094; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

 4. DRUŠTVO UPOKOJENCEV LAŠKO – MePZ, Savinjsko nabrežje 6, Laško,
  predsednica Irena Flis (040 214 200; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.), kontaktna oseba Jože Blagotinšek (031 323 200; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

 5. DRUŠTVO VOKALNA SKUPINA VODOMKE LAŠKO, Trg svobode 6, Laško,
  predsednica Sandra Pavlin (031 642 532; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

 6. DRUŠTVO ŽENSKI PEVSKI ZBOR LAŠKO, Savinjsko nabrežje 6, Laško,
  predsednica Mateja Ben Ali (040 464 604; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

 7. KULTURNO DRUŠTVO ANTON AŠKERC RIMSKE TOPLICE, Aškerčeva cesta 6, Rimske Toplice,
  predsednica Milena Suhodolčan (040 606 071; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

 8. KULTURNO DRUŠTVO ANTON TANC MARIJA GRADEC, Marija Gradec 29, Laško,
  predsednik Matjaž Guček (041 290 922; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

 9. KULTURNO DRUŠTVO GODBA SLOVENSKIH ŽELEZNIC, Zidani Most 9, Zidani Most,
  predsednica Nina Avbelj Lekić (030 709 809; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

 10. KULTURNO DRUŠTVO KORAL LAŠKO, Aškerčev trg 2, Laško,
  predsednik Martin Hrastnik (031 699 406), kontaktna oseba Magdalena Hrastnik (040 808 219), elektronska pošta Gabrijela Pirš (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

 11. KULTURNO DRUŠTVO LAŠKA PIHALNA GODBA, Trg svobode 6, Laško,
  predsednik Martin Teraž (031 826 901; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

 12. KULTURNO DRUŠTVO MIKLAVŽ, Lažiše 27, Rimske Toplice,predsednik Jurij Aškerc (041 800 596; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.), kontaktna oseba Karmen Keše (040 131 193; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

 13. KULTURNO DRUŠTVO OFIROVCI IN KOLEDNIKI LAŠKO, Savinjsko nabrežje 6, Laško,
  predsednica Olga Hujdec (041 815 157; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

 14. KULTURNO DRUŠTVO PREŽIHOV VORANC JURKLOŠTER, Jurklošter 19A, Jurklošter,
  predsednica Magdalena Stopinšek (031 211 220; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 15. KULTURNO DRUŠTVO RIMLJAN, Šmarjeta 3, Rimske Toplice,
  predsednik Daniel Pavčnik (051 352 804), kontaktna oseba Štefanija Pavčnik (041 696 883; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

 16. KULTURNO DRUŠTVO SEDRAŽ, Sedraž 22, Laško,
  predsednik Jožef Lapornik (031 314 717; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

 17. KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO SVOBODA ZIDANI MOST, Zidani Most 12, Zidani Most,
  predsednica Mihaela Cigole (051 301 321; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

 18. KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠENTRUPERT, Šentrupert 89, Šentrupert,
  predsednica Marjeta Ferlež (041 959 386; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

 19. KULTURNO DRUŠTVO TROBNI DOL, Trobni dol 38 A, Šentrupert,
  predsednica Breda Gradič (051 235 587; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

 20. KULTURNO DRUŠTVO VRH NAD LAŠKIM, Vrh nad Laškim 9 A, Laško,
  predsednik Janez Cepuš (041 317 072; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

 21. LAŠKI AKADEMSKI KLUB, Trubarjeva ulica 3, Laško,
  predsednik Blaž Lenko (031 472 400; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

 22. LIKOVNO DRUŠTVO LAŠKO, Trg svobode 6, Laško,
  predsednica Saša Videc (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

 23. RUDARSKO ETNOLOŠKO DRUŠTVO BREZNO – HUDA JAMA, Huda jama 1, Laško,
  predsednik Andrej Mavri (031 609 324; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

 24. STRELSKO DRUŠTVO CELJSKA ČETA, Mala Breza 37 C, Šentrupert,
  predsednik Luka Privšek (040 675 050; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)
 

Občina Laško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 -ZORR) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o  proračunu Občine Laško za leto 2024 (Ur. list RS, št. 128/23) s programom razpolaganja, namero za oddajo pisarniškega poslovnega prostora št. 7 – del dela stavbe št. 2, v stavbi št. 82, k.o. 1035 Jurklošter (ID 5600314), v izmeri 29,30 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjskega objekta na naslovu Jurklošter 19a, 3270 Laško.  

 

Namera bo objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 6. 3. 2024 do vključno dne 27. 3. 2024.  

 

NAMERA ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA

 


Varuhov kotiček v Občini Laško
Varuh človekovih pravic (Varuh) bo 4. marca 2024 v Občini Laško odprl in predstavil Varuhov kotiček, s čimer želi institucijo Varuha približati čim širšemu krogu ljudi v okolju, kjer živijo. Varuhov kotiček bo opremljen s stojalom, na katerem bodo prebivalkam in prebivalcem na voljo koristne informacije o delu Varuha, v obliki zloženk in brošur.

Varuh človekovih pravic Peter SvetinaVaruh človekovih pravic Peter Svetina

Je Varuh človekovih pravic pravi naslov za mojo težavo?
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je neodvisna državna institucija, ki ima podlago za delovanje v Ustavi Republike Slovenije in v Zakonu o varuhu človekovih pravic. V Sloveniji imamo Varuha od leta 1995 in je znak razvite demokratične družbe. Trenutni varuh človekovih pravic je Peter Svetina.

Se lahko obrnem na Varuha, če menim, državni organi kršijo moje pravice?
Da. Temeljno poslanstvo institucije Varuha človekovih pravic je, da bdi nad tem, da različni organi v Sloveniji pri svojem delu spoštujejo človekove pravice in temeljne svoboščine posameznikov in skupin. Preiskuje nezakonito in nepravilno delo državnih organov (upravna enota, center za socialno delo, davčna uprava, inšpektorati, ministrstva, državni zbor in drugi oblastni organi), organov lokalne samouprave (občina, občinska ali mestna uprava in drugi občinski organi) ter nosilcev javnih pooblastil (javne agencije, zbornice z obveznim članstvom itd.). 

Katerih sporov pa Varuh ne more reševati?
Varuh človekovih pravic ne more reševati zasebnih sporov med dvema ali več osebami. Če ste se sprli s sosedom, vam Varuh ne more pomagati rešiti tega spora. Niti ne more vašemu delodajalcu, če je zasebnik, sporočiti, da je ugotovil, da vam krši pravice. Varuh namreč nima neposrednih pristojnosti v zasebnih razmerjih in do zasebnih družb, lahko pa o zatrjevanih kršitvah obvesti pristojne inšpekcije oziroma organe. Sicer pa skoraj ni področja, na katerem Varuh človekovih pravic ne bi preverjal, ali so različni organi posameznikom kršili pravice oziroma svoboščine ali ne. Vsako leto Varuh prejme več tisoč pisem in pritožb ljudi, v katerih ga posameznice in posamezniki prosijo za pomoč, ker menijo, da so jim kršene pravice. 

V katerih primerih Varuh lahko posreduje?
Nanj se obračajo posamezniki ali posameznice, ker denimo center za socialno delo zavlačuje z odgovorom ali z odločanjem o njihovi pravici. Ali pa jim občinska uprava svoje odločitve ne obrazloži ustrezno. Varuh prejema pritožbe ljudi, ki menijo, da so policisti ali drugi državni uradniki z njimi ravnali nespoštljivo oziroma da način obravnave ni bil ustrezen. Nanj se obračajo tudi nezadovoljni posamezniki, ki menijo, da so bili diskriminirani, ali pa jim organ krši na primer pravico do zdravega življenjskega okolja. Varuh človekovih pravic tovrstne pobude posameznic in posameznikov temeljito preuči in ustrezno odreagira. Posebej je pozoren na kršenje otrokovih pravic, pravic invalidov, starejših, tujcev in drugih skupin prebivalstva.

Kaj Varuh naredi z mojo pobudo?
V vsaki zadevi iz njegove pristojnosti Varuh človekovih pravic izvede samostojen in neodvisen postopek. Pri tem se ravna po Ustavi Republike Slovenije, mednarodnem pravu človekovih pravic, zakonih in drugih pravnih aktih. Izvede lahko tudi napovedane ali nenapovedane obiske posameznih institucij. Če ugotovi nepravilnosti, lahko organom predlaga, naj ugotovljeno kršitev ali nepravilnost odpravijo, kako naj jo odpravijo ali celo zahteva povrnitev škode.

Varuh človekovih pravic sicer ne more odpraviti kršitve oziroma nepravilnosti namesto organov, ki so jo povzročili, spreminjati odločb navedenih organov, niti namesto njih odločati, lahko pa da predloge, priporočila, kritike in mnenja. Varuh le izjemoma obravnava kršitve, ki so starejše od enega leta, zato je pomembno, da se pravočasno obrnete nanj.

Kako se lahko obrnem na Varuha v konkretnem primeru?
Če torej menite, da so vam kršene pravice, ste se znašli v stiski ali pa imate težave pri iskanju odgovorov oziroma pojasnil različnih institucij ali organov, se lahko kadarkoli obrnete na Varuha človekovih pravic. Na voljo so vam preko brezplačne telefonske številke 080 15 30, elektronskega naslova Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., lahko pa jim tudi pišete na naslov Varuh človekovih pravic, Dunajska 56, 1000 Ljubljana.

Stojalo varuha človekovih pravicStojalo varuha človekovih pravic

Brošure in zloženke:Stran 1 od 13

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.