Izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto lasko.si za katerega skrbi Občina Laško.
Spletna stran sledi standardu WCAG (Web Content Accesisibility Guidelines) 2.0. Skladnost po samooceni ustreza stopnji AA.

Opis dostopnih vsebin:
• Spletna stran ima razumljivo in konsistentno strukturo in navigacijo. HTML koda spletne strani je pregledana in urejena, da ustreza zahtevam različnih naprav. Stran je mogoče brez izgube informacij povečati do 200 %. Povezave na strani so prepoznavne.
• Razen manjših izjem so kontrasti na spletni strani primerni. Spletna stran le v redkih izjemah uporablja prikaz besedila na sliki.
• Vsem slikovnim materialom je omogočen vpis alternativnega besedila.
• Spletno stran je mogoče upravljati s tipkovnico.
• Spletni obrazci so dostopni.
• Spletna stran je razen manjših izjem optimizirana za bralnike.
• Spletna stran ima kazalo strani.

Nedostopne vsebine:
• Nekateri elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa.
• Multimedijske vsebine niso dostopne (manjkajo npr. podnapisi video vsebin). Za multimedijske vsebine posnete pred 23.9.2020 ureditev ni obvezna.
• Struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna.
• Nekateri dokumenti niso dostopni.
• Spletno stran bi bilo mogoče še dodatno optimizirati za bralnike ter izboljšati upravljanje s tipkovnico.

Povratne informacije
Če nam želite karkoli sporočiti ali pa vas zanima karkoli o dostopnih / nedostopnih vsebinah, nam lahko pišete na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali nas pokličete na (03) 7338 700.

Informacije o inšpekcijskem nadzoru
Nadzor izvajajo inšpektorji za informacijsko družbo.
Ministrstvo za javno upravo
Uprava za informacijsko varnost
Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Datum objave Izjave o dostopnosti: 02.12.2020
Zadnja posodobitev Izjave o dostopnosti: 02.12.2020

Spoštovani občanke in občani,
na Občini Laško smo se skupaj s svetnicami in svetniki odločili, da pristopimo k izvedbi participativnega proračuna v letih 2020 in 2021. S participativnim proračunom imate občanke in občani priložnost predlagati nekaj, za kar si želite, da bi se v naši občini uresničilo. Vabim vas, da se povežete s sokrajani, oblikujete dobre predloge projektov in poskrbite tudi za podporo tem projektom. S svojimi predlogi se lahko kot posameznik aktivno vključite v razvoj skupnosti, saj sami najbolj veste, kaj je za vaš kraj najbolj primerno in potrebno. Lahko pa tudi zgolj glasujete in podprete tiste projekte, ki se vam zdijo najboljši.

 
Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

KAJ JE PARTICIPATIVNI PRORAČUN?
Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujete prebivalke in prebivalci občine, ki sami določite, katere investicije so v skupnosti najnujnejše in kako želite prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v naši občini.

PREDNOSTI PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA
Vsaka občanka in vsak občan občine ima priložnost ne le sodelovati pri odločanju o tem, kateri projekti se bodo v ožji lokalni skupnosti, v kateri živi, izvajali, temveč lahko tudi sam predlaga projekte, ki bodo izboljševali življenjsko okolje.

KOLIKO SREDSTEV BO NA VOLJO?
V proračunu Občine Laško je za leto 2020 za participativni proračun namenjenih 90.000 eur.

Sredstva iz participativnega proračuna so razdeljena med posamezne krajevne skupnosti, to je po 10.000 eur na eno krajevno skupnost v občini.

krajskupnosti1
10.000 EUR na eno krajevno skupnost

KDO LAHKO SODELUJE?
Sodelujete lahko bodisi kot PREDLAGATELJ bodisi kot GLASOVALEC ali pa v obeh vlogah. V primeru, da želite biti predlagatelj, svoj projektni predlog oddate na predvidenem obrazcu na spletni strani, če pa želite za določen predlog zgolj glasovati, boste svoj glas oddali v času glasovanja, ki bo natančno določeno naknadno.

Sodeluje lahko vsak polnoletni prebivalec ali prebivalka s stalnim ali z začasnim bivališčem v Občini Laško.

KAKO LAHKO SODELUJEM?
Projektni predlogi morajo biti oddani na za to predvidenem obrazcu, ki ga lahko dobite v glavni pisarni Občine Laško, na spletni strani občine ali na sedežu vaše krajevne skupnosti. V okenca pod zavihek Predlagatelj/-i vnesite zahtevane podatke:
ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in kontakt (e-pošta in telefon).

Pod zavihek Krajevna skupnost izvedbe projekta označite krajevno skupnost, na katerega se nanaša vaš projektni predlog. Označite lahko le eno krajevno skupnost.

Pod Naslov projektnega predloga napišite ime projekta, ki ga predlagate (npr. Obnova igral). Ime naj bo kratko in naj odraža bistvo predloga.

V zavihku Opis projektnega predloga čim bolj jasno in razumljivo opišite predlog ob pomoči naslednjih vprašanj:
• Kaj konkretno predlagate?
• Katero temo, težavo oz. izziv naslavlja pobuda?
• Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
• Kako naj bi se projekt izvedel?
• Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo?

V okencu pod zavihek Ocena stroškov izvedbe projektnega predloga navedite predviden znesek za realizacijo projekta in višino posameznih postavk.


KDAJ JE PROJEKTNI PREDLOG UPRAVIČEN ZA GLASOVANJE?

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednje pogoje:
• prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine,
• bo izveden na zemljiščih v lasti občine ali krajevnih skupnosti,
• še ni bil (so)financiran s strani občine,
• je finančno ovrednoten do največ 10.000 EUR z vključenim DDV-jem,
• ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih.

KAM IN KDAJ ODDAM PROJEKTNI PREDLOG?
Projektni predlog oddajte na predvidenem obrazcu do 15. 4. 2020, in sicer do 24. ure po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po navadni pošti na naslov Občina Laško – Participativni proračun, Mestna ul. 2, 3270 Laško ali v glavni pisarni Občine Laško. Projektni predlogi morajo biti podani ob upoštevanju pogojev ter v roku.

Predlogi, ki bodo ustrezali merilom za upravičenost predlogov, bodo posredovani na posamezne Krajevne skupnosti, ki bodo izmed vseh prispelih za območje posamezne KS izbrali tri najbolj primerne, o katerih se bo glasovalo.

GLASOVANJE
Glasovanje o participativnem proračunu bo predvidoma potekalo od 6. 7. 2020 do 17. 7. 2020 po pošti oz. v glavni pisarni Občine Laško. Točna navodila bodo posredovana naknadno. Za dodatna pojasnila v zvezi s participativnim proračunom nas lahko kontaktirate po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Višina sredstev: 90.000,00 €
Zbiranje predlogov projektov: 17. 2. 2020 00:00 – 15. 4. 2020 23:59
Posredovanje predlogov posamezni KS: do 29. 5. 2020
Predstavitev predlogov na spletni strani Občine Laško: do 29. 6. 2020
Glasovanje o posameznih predlogih (predvidoma): od 6. 7. 2020 00:00 do 17. 7. 2020 23:59
Objava končnih rezultatov: 3. 8. 2020 ob 10:00

 

PREDSTAVITEV PREDLOGOV OBČANOV ZA PARTICIPATIVNI PRORAČUN, KI SO JIH SPREJELI V POSAMEZNIH KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

Do 15. aprila 2020 smo na Občini Laško zbirali predloge projektov občanov za Participativni proračun.

Le-ti so bili do 29. 5. 2020 pregledani s strani komisije in tisti, ki so ustrezali merilom, poslani KS-om v izbiro.

Prejeli smo 17 predlogov, od tega 3, ki se nanašajo na KS Laško, 6 – ki se jih nanaša na KS Sedraž, 2 – KS Rečica, 2 – KS Rimske, 2 – KS Jurklošter ter 2 predloga, ki se nanašata na KS Vrh nad Laškim.


Med vsemi temi jih je merilom ustrezalo 10.

  več v priponki

OBJAVA KONČNIH REZULTATOV

Zaradi trenutne prioritete reševanja in popisovanja škode po nedavnem neurju, bomo končne rezultate objavili pozneje. Prosimo za razumevanje.


staro mestno jedro 04
Spomladi 2019 je bil izveden odprti, projektni, enostopenjski, natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve Ureditev starega mestnega jedra Laško. Namen natečaja je bil pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za oblikovno ter funkcionalno prenovo sledečih osrednjih odprtih javnih površin v mestnem jedru Laškega: del Trubarjevega nabrežja pod občinsko zgradbo, del Savinjskega nabrežja pod Hotelom Savinja, del Mestne ulice in del Kidričeve ter Trubarjeve ulice ter del Aškerčevega, Valvasorjevega in Orožnovega trga; rešitve za prenovo javnih površin s kakovostno zasnovano urbano opremo in ureditvijo peščevih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa ob sočasnem načrtovanju površin za dostavo in intervencijo ter površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti; ter v nadaljevanju postopka izdelovalca projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo načrtovanih ureditev.

 

VIZUALIZACIJA STAREGA MESTNEGA JEDRA:

- SAVINJSKO NABREŽJE

Savinjsko nabrežje 1

Savinjsko nabrežje 2

Savinjsko nabrežje 3

Savinjsko nabrežje 4

Savinjsko nabrežje 5

Savinjsko nabrežje

 

- GARAŽNA HIŠA

Garažna hiša 1

Garažna hiša 2

Garažna hiša 3

Garažna hiša 4

 

- TRUBARJEVO NABREŽJE

Trubarjevo nabrezje

Trubarjevo nabrežje 1

Trubarjevo nabrežje 2

Trubarjevo nabrežje 3

 

- HIBRIDNI OBJEKT

Hibridni objekt 0

Hibridni objekt 1

Hibridni objekt 2

Hibridni objekt 3

V priloženih mapah si lahko pogledate idejne rešitve:

  PRVONAGRAJENI KONCEPT


staro mestno jedro 02


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.