Varuhov kotiček v Občini Laško
Varuh človekovih pravic (Varuh) bo 4. marca 2024 v Občini Laško odprl in predstavil Varuhov kotiček, s čimer želi institucijo Varuha približati čim širšemu krogu ljudi v okolju, kjer živijo. Varuhov kotiček bo opremljen s stojalom, na katerem bodo prebivalkam in prebivalcem na voljo koristne informacije o delu Varuha, v obliki zloženk in brošur.

Varuh človekovih pravic Peter SvetinaVaruh človekovih pravic Peter Svetina

Je Varuh človekovih pravic pravi naslov za mojo težavo?
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je neodvisna državna institucija, ki ima podlago za delovanje v Ustavi Republike Slovenije in v Zakonu o varuhu človekovih pravic. V Sloveniji imamo Varuha od leta 1995 in je znak razvite demokratične družbe. Trenutni varuh človekovih pravic je Peter Svetina.

Se lahko obrnem na Varuha, če menim, državni organi kršijo moje pravice?
Da. Temeljno poslanstvo institucije Varuha človekovih pravic je, da bdi nad tem, da različni organi v Sloveniji pri svojem delu spoštujejo človekove pravice in temeljne svoboščine posameznikov in skupin. Preiskuje nezakonito in nepravilno delo državnih organov (upravna enota, center za socialno delo, davčna uprava, inšpektorati, ministrstva, državni zbor in drugi oblastni organi), organov lokalne samouprave (občina, občinska ali mestna uprava in drugi občinski organi) ter nosilcev javnih pooblastil (javne agencije, zbornice z obveznim članstvom itd.). 

Katerih sporov pa Varuh ne more reševati?
Varuh človekovih pravic ne more reševati zasebnih sporov med dvema ali več osebami. Če ste se sprli s sosedom, vam Varuh ne more pomagati rešiti tega spora. Niti ne more vašemu delodajalcu, če je zasebnik, sporočiti, da je ugotovil, da vam krši pravice. Varuh namreč nima neposrednih pristojnosti v zasebnih razmerjih in do zasebnih družb, lahko pa o zatrjevanih kršitvah obvesti pristojne inšpekcije oziroma organe. Sicer pa skoraj ni področja, na katerem Varuh človekovih pravic ne bi preverjal, ali so različni organi posameznikom kršili pravice oziroma svoboščine ali ne. Vsako leto Varuh prejme več tisoč pisem in pritožb ljudi, v katerih ga posameznice in posamezniki prosijo za pomoč, ker menijo, da so jim kršene pravice. 

V katerih primerih Varuh lahko posreduje?
Nanj se obračajo posamezniki ali posameznice, ker denimo center za socialno delo zavlačuje z odgovorom ali z odločanjem o njihovi pravici. Ali pa jim občinska uprava svoje odločitve ne obrazloži ustrezno. Varuh prejema pritožbe ljudi, ki menijo, da so policisti ali drugi državni uradniki z njimi ravnali nespoštljivo oziroma da način obravnave ni bil ustrezen. Nanj se obračajo tudi nezadovoljni posamezniki, ki menijo, da so bili diskriminirani, ali pa jim organ krši na primer pravico do zdravega življenjskega okolja. Varuh človekovih pravic tovrstne pobude posameznic in posameznikov temeljito preuči in ustrezno odreagira. Posebej je pozoren na kršenje otrokovih pravic, pravic invalidov, starejših, tujcev in drugih skupin prebivalstva.

Kaj Varuh naredi z mojo pobudo?
V vsaki zadevi iz njegove pristojnosti Varuh človekovih pravic izvede samostojen in neodvisen postopek. Pri tem se ravna po Ustavi Republike Slovenije, mednarodnem pravu človekovih pravic, zakonih in drugih pravnih aktih. Izvede lahko tudi napovedane ali nenapovedane obiske posameznih institucij. Če ugotovi nepravilnosti, lahko organom predlaga, naj ugotovljeno kršitev ali nepravilnost odpravijo, kako naj jo odpravijo ali celo zahteva povrnitev škode.

Varuh človekovih pravic sicer ne more odpraviti kršitve oziroma nepravilnosti namesto organov, ki so jo povzročili, spreminjati odločb navedenih organov, niti namesto njih odločati, lahko pa da predloge, priporočila, kritike in mnenja. Varuh le izjemoma obravnava kršitve, ki so starejše od enega leta, zato je pomembno, da se pravočasno obrnete nanj.

Kako se lahko obrnem na Varuha v konkretnem primeru?
Če torej menite, da so vam kršene pravice, ste se znašli v stiski ali pa imate težave pri iskanju odgovorov oziroma pojasnil različnih institucij ali organov, se lahko kadarkoli obrnete na Varuha človekovih pravic. Na voljo so vam preko brezplačne telefonske številke 080 15 30, elektronskega naslova Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., lahko pa jim tudi pišete na naslov Varuh človekovih pravic, Dunajska 56, 1000 Ljubljana.

Stojalo varuha človekovih pravicStojalo varuha človekovih pravic

Brošure in zloženke:Društvo invalidov občine Laško neprekinjeno deluje že od leta 1973.
 
Leta 2023 je po smrti predsednika Viktorja Kneza, društvo prevzela Blanka Knez.
 
Društvo šteje preko 600 članov, od tega je preko 400 članov delovnih invalidov I., II., ali III. kategorije oz. invalidov s priznano telesno okvaro, okrog 200 pa je podpornih članov.
 
DIO Laško v svoj delovni program vključuje izvajanje številnih socialnih programov, podprtih s strani Zveze delovnih invalidov Slovenije. Pri svojih članih tako spodbuja in delno tudi sofinancira vključevanje posameznikov v rehabilitacijske zdravstvene programe, ter spodbuja vključevanje invalidov v družabno življenje.
 
DIO Laško izvaja vseh 8 programov, ki jih sofinancira ZDIS iz sredstev FIHO. Ti programi so naslednji:
1. preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti,
2. zagotavljanje zagovorništva,
3. informativna dejavnost,
4. usposabljanje za aktivno življenje in delo,
5. ohranjevanje zdravja,
6. rekreacija in šport,
7. kulturni centri, klubi,
8. kulturna dejavnost.
 
Člani našega društva – invalidi I., II. in III. kategorije ali invalidi s priznano telesno okvaro se tako lahko udeležijo različnih športnih dejavnosti, še posebej so v našem društvu zelo uspešni invalidi v streljanju, prav tako ribiči, metalci pikada in balinarji. Z različnimi športnimi programi se tako pomaga ohranjati in vzdrževati fizična kondicija invalidov.
Naši člani invalidi lahko koristijo počitniške kapacitete ZDIS-a, termine letovanj in lokacije vsako leto v decembru razpiše ZDIS in takrat so tudi možne prijave v našem društvu. Posebna pozornost je namenjena humanitarno-socialni dejavnosti in pomoči ekonomsko šibkejšim. Članom pomagamo tudi pri preprostih pravnih vprašanjih.
Z različnimi delavnicami, ki jih organizira ZDIS, se vzpodbuja ustvarjalnost invalidov na različnih področjih. Prav tako je poskrbljeno za občasna druženja s krajšimi izleti, da udeleženci vsaj za kakšen dan pozabijo na bolezni in odvržejo vsakodnevne skrbi.
 
V letu 2011 je na pobudo Društva invalidov in s soglasjem ZDIS Ljubljana, občina Laško pristopila k projektu »Občina po meri invalidov«. To je bil obsežen projekt in v pripravljalnem obdobju je pomembno vlogo odigralo društvo invalidov občine Laško s predsednikom Miho Lončarjem na čelu.
 
Potrebno je bilo pripraviti akcijski načrt z jasno opredeljenimi cilji in nalogami, roki in odgovornimi nosilci nalog, da je DIO v letu 2013 Občinskemu svetu lahko predlagalo, da se občina prijavi na razpis »Občina po meri invalidov«. Kot posvetovalno telo župana občine je zato bil v letu 2013 imenovan »Svet za invalide«, katerega predsednik je z imenovanjem župana postal g. Miha Lončar in ki svetu predseduje še danes.
 
Po večletnem trdem delu in ob izdatni pomoči občine Laško, ko so bili izpolnjeni pogoji, je bila občina uvrščena med kandidatke za pridobitev listine in tako je Upravni odbor ZDIS v novembru 2015 sprejel sklep o podelitvi listine »Občina po meri invalidov«. Slavnostna podelitev listine je bila v decembru 2015 v Thermani Laško.
 
Občina Laško se tako danes uvršča med občine, ki so prepoznale, da je pomembna kakovost življenja vseh občanov, tudi invalidov, ter poskrbele za boljše vključevanje in sodelovanje invalidov v družabnem življenju kraja.

V občini Laško sta dva termalna kompleksa, ki sta namenjena predvsem rehabilitaciji invalidov, ter dvorana Tri lilije, kjer med drugim poteka tudi več športnih, celo svetovnih prvenstev invalidov. Tudi iz tega vidika je zato izrednega pomena, da je v mestu arhitekturno in komunikacijsko poskrbljeno za invalide.
 
Za kakršnokoli pomoč, nasvet ali pogovor ste lepo vabljeni, da se oglasite na sedežu društva na Savinjskem nabrežju 6 vsak ponedeljek od 8.00 do 11.00 ure, kjer vas pričakujemo podpredsednik Korun Viktor, blagajničarka Šardi Cvetka in tajnica Belej Danica. Lahko pa nas tudi pokličete v času uradnih ur na telefon 03 5730 600 ali obiščete našo facebook stran. Vabljeni tudi vsi, ki bi se želeli pridružiti našemu društvu, da se vključite za simbolično članarino 8 eur letno.
 

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.