Seznam javnih evidenc, ki jih vodi organ

Seznam javnih evidenc, ki jih vodi organ
SEZNAM JAVNIH EVIDENC OBČINE LAŠKO

CESTNO KOMUNALNA INŠPEKCIJA
Ime evidence:     Evidenca komunalnega redarstva, ki zajema
  • evidenco izdanih odločb,
  • evidenco izdanih plačilnih nalogov,
  • evidenco izrečenih opozoril,
  • evidenco plačanih prekrškov,
  • evidenco predlogov za okrajno sodišče na podlagi zahtev za sodno varstvo ter
  • evidenco predlogov za davčno izterjavo.

CIVILNA ZAŠČITA
Ime evidence:     Evidenca sistema za zaščito in reševanje ter pripadnikov civilne zaščite

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Šport in rekreacija
Ime evidence:     Razvoj športnih objektov v občini
Ime evidence:     Seznam športnih društev v občini
Ime evidence:     Seznam športnih društev, ki so pridobila status društva v javnem interesu na področju športa

Otroško varstvo
Ime evidence:     Popis in ocena stanja otroških igrišč v občini

Osnovnošolsko izobraževanje
Ime evidence:     Evidenca brezplačnih prevozov šoloobveznih otrok

Kultura
Ime evidence:     Seznam kulturnih spomenikov naravne in kulturne dediščine
Ime evidence:     Seznam kulturnih društev v občini

Socialna varnost
Ime evidence:     Seznam oseb starejših od 65 let v občini
Ime evidence:     Seznam socialno-humanitarnih v občini
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do doplačila Občine Laško po odločbi o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do doplačila Občine Laško po odločbi o oprostitvi plačila storitve pomoči na domu
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do pravice do družinskega pomočnika
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do pravice do enkratne denarne pomoči
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do pravice do enkratne denarne pomoči za novorojence
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do pravice do enkratne denarne pomoči za študij v tujini
Ime evidence:     Evidenca upravičencev do subvencije neprofitne najemnine za neprofitna stanovanja

UREJANJE PROSTORA
Ime evidence:     Seznam lokacijskih informacij
Ime evidence:     Seznam prostorskih planskih dokumentov in PIA
Ime evidence:     Seznam izjemnih posegov na najboljša kmetijska zemljišča
Ime evidence:     Evidenca zavezancev za plačilo komunalnega prispevka
Ime evidence:     Evidenca izdanih odločb o priključitvi na kanalizacijsko omrežje
Ime evidence:     Evidenca zavezancev za plačilo vodarine, kanalščine in okoljske dajatve
Ime evidence:     Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ)

SPLOŠNE ZADEVE
Ime evidence:     Evidenca občinskih cest
Ime evidence:     Evidenca nestabilnosti tal

STANOVANJSKO PODROČJE
Ime evidence:     Podatki o stanovanjih, stanovanjskih stavbah in poslovnih prostorih na območju Občine Laško
Ime evidence:     Register točkovnih zapisnikov za stanovanja in poslovne prostore na območju Občine Laško
Ime evidence:     Evidenca upravičenih do subvencionirane neprofitne najemnine

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.