Novinarska konferenca ob prejetem priznanju Slovenia Green Destination Platinum

Sredina (22. 6. 2022) novinarska konferenca, katere gosti so bili poleg župana Franca Zdolška, direktorica STIK-a Tina Belej, predsednica uprave Thermana Laško Mojca Leskovar, direktor Rimskih term Valery Arakelov, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han ter direktorica STO mag. Maja Pak, je bila namenjena nedavno prejetemu priznanju destinaciji Laško na področju trajnostnega turizma, znak Slovenia Green Platinum.

Destinacija Laško je v letu 2015 s podpisom Zelene politike Slovenskega turizma vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma, leto zatem je že pridobila znak Slovenia Green Bronze, leta 2019 je potekalo ponovno ocenjevanje in destinacija Laško je pridobila znak Slovenia Green Gold. Letos pa sta Slovenska turistična organizacija, kot upravljavka Zelene sheme Slovenskega turizma ter Zavod tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, kot akreditiran partner, destinaciji Laško podelili znak Slovenia Green Destination Platinum.

Kaj to pomeni za občino Laško je povedal župan Franc Zdolšek: "Ko se ozremo po občini Laško vidimo, da imamo ogromno zelenih površin. Zato verjamem, da je prihodnost v trajnostnem turizmu in prav je, da gradimo na trajnostni ponudbi. Priznanje, ki smo ga prejeli, znak Slovenia Green Platinum, je priznanje vsem nam, vsem deležnikom, ki stremimo k trajnostnemu razvoju v naši občini. Že leta 2015 smo vstopili v Zeleno shemo slovenskega turizma in prav je, da postavljamo temelje za zeleno prihodnost. Zavedati se moramo, da je trajnostni turizem skupek gospodarskih in družbenih vplivov, obenem moramo biti pozorni še na okoljske vplive ter seveda potrebe vseh ljudi, krajanov ter obiskovalcev. Verjamem, da nam bo v prihodnje uspeval tovrsten razvoj še bolje, saj se celotno gospodarstvo čedalje bolj zaveda pomena trajnosti."

  avdio izjava župan Franc Zdolšek

Direktorica STIK-a Tina Belej je dejala, da javni zavod stremi k razvoju trajnostnega turizma.

  avdio izjava Belej

Eden izmed pomembnih deležnikov trajnostnega turizma v občini Laško je Thermana Laško, ki je prav tako zaslužna za prestižen naziv destinaciji Laško.

  avdio izjava predsednice uprave Thermana Laško Mojce Leskovar

Zelena shema slovenskega turizma je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,

destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,

skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira. Več o tem in drugih nacionalnih programih je povedala direktorica Slovenske turistične organizacije mag. Maja Pak.

  avdio izjava Maja Pak

V zeleni turizem se aktivno vključuje tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, saj je turizem pripoznana dejavnost, ki močno vpliva na gospodarstvo. Drug od drugega sta soodvisna.

  avdio izjava ministra Matjaža Hana

S ciljem izpostavitve prizadevanj zelenih koordinatorjev je bilo letos prvič v okviru ZSST podeljeno posebno priznanje naj zelena koordinatorica, ki ga je prejela Sabina Seme iz Laškega. Delo koordinatorice za  ZSST opravlja že od pilotnih začetkov tega trajnostnega projekta.

Župan Zdolšek ter minister Han sta se odpravila še na vljudnostni obisk Pivovarne Laško Union, kjer sta se srečala z vodstvom podjetja.

novinarska 2

novinarska 3


Laški bilten

LaskiBlten st8015.6.2022
je izšla 90. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.