Vodovod in kanalizacija

Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za leto 2019, plan 2020

Cenik komunalnih storitev - obračuna vodarine in kanalizacije (1.6.2018).

Sklep o ceni oskrbe s pitno vodo (25.4.2018).
Elaborat o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za leto 2017 (marec 2018).

Sklep o ceni storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (22.6.2016).
Elaborat o oblikovanju cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami - obračun 2017 in plan 2018 (marec 2018).
Elaborat o oblikovanju cen storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (junij 2016).

Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji v Občini Laško (2.1.2014).
Tehnični pravilnik o javnih vodovodih v Občini Laško (24.5.2017).


Obvestilo uporabnikom vodovoda 1.10.2015.
Preklic ukrepa prekuhavanja vode 28.8.2015.
Obvestilo o prekuhavanju vode 25.8.2015.
Polletni popis vodomerov 12.3.2015.
Namestitev vodomernih kartic 4.12.2014.
Oprostitev plačila vodarine oškodovancem v septemberski poplavi 16.10.2014.
Znižanje subvencije omrežnine za uporabnike vodovoda 11.2.2013.
Plačilo vodarine s trajniki 10.12.2012.

V primeru, da upravljalec vodovoda zaradi neustrezne mikrobiološke slike izda obvestilo o prekuhavanju pitne vode na določenem območju, upoštevajte Navodilo o prekuhavanju vode.

Za izdajanje soglasij za priključitev na javno vodovodno omrežje je pristojna JP Komunala Laško d.o.o., Podšmihel 1e, 3270 Laško.

Glede okvar na javnem vodovodu ali pomanjkanja vode lahko pokličete dežurno službo na telefonsko številko 051-614-501.

Dodatne informacije
v zvezi z obračunom vodarine in kanalizacije lahko dobite na telefonski številki 03/7338-732 oziroma e-naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

  Elaborat o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Občini Laško za leto 2019, plan 2020

Laški bilten

LaskiBlten st8015.02.2021
je izšla 82. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.