Javno zbiranje ponudb za oddajo kompleksa "TENIŠKA IGRIŠČA S SPREMLJAJOČIM OBJEKTOM"

Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (STIK), Trg svobode 6, 3270 Laško, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi s 16. in 17. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja Javno zbiranje ponudb za oddajo kompleksa "Teniška igrišča s spremljajočim objektom"
Javno zbiranje bo objavljeno na spletni strani upravljavca: http://lasko.info/stik-lasko/ in lastnika http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, od dne 25. 8. 2021 do vključno dne 13. 9. 2021.
Ponudbo na javno zbiranje ponudb je potrebno oddati na predpisanem obrazcu in z vsemi predpisanimi prilogami, v zaprti pisemski ovojnici, z obvezno oznako "Ne odpiraj – Ponudba za najem kompleksa "Teniška igrišča s spremljajočim objektom" na sprednji strani ter s polnim naslovom ponudnika na zadnji strani, do vključno 13. 9. 2021:
• po pošti priporočeno na naslov Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško (STIK), Trg svobode 6, 3270 Laško (upošteva se datum poštnega žiga do vključno 13. 9. 2021) ali
• v času uradnih ur osebno v Glavni pisarni Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, najkasneje do 13. 9. 2021 do 13. ure.
Kontaktni osebi za dodatne informacije v zvezi s predmetom javnega zbiranja ponudb sta: Tina Belej, tel.:03 733 89 30 ali 031 795 223, e- naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in Stanka Jošt, mbt.: 031 455 952. Po predhodnem dogovoru je v obdobju od 7. 9. do 9. 9. možen tudi ogled kompleksa nepremičnin.
 

Laški bilten

LaskiBlten st8015.10.2021
je izšla 86. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.