Javno zbiranje ponudb za oddajo kompleksa zemljišč - gramoziranih površin v k. o. Laško

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško in Javno podjetje Komunala Laško, d. o. o., Podšmihel 1e, 3270 Laško, skladno z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 – v nadaljevanju: ZSPDSLS-1), 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2022 (Ur. list RS, št. 205/21) s programom razpolaganja, objavljata Javno zbiranje ponudb za oddajo kompleksa zemljišč - gramoziranih površin v skupni izmeri 2.019 m2, zemljiških parcel  v katastrski občini 1026 Laško, ki ga sestavljajo: parcela 533/1 (ID 3633754), parcela 534 (ID 946225), parcela 535/1 (ID 2071771), parcela 536/1 (ID 4460158) in parcela 537/1 (ID 1364798).

 

Javno zbiranje bo objavljeno na spletni Občine Laško http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, od dne 22. 4. 2022 do vključno dne 13. 5. 2022.  

 

  JAVNO ZBIRANJE PONUDB


Laški bilten

LaskiBlten st8015.4.2022
je izšla 89. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.