Namera za prodajo kmetijskih zemljišč v k. o. Olešče

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23-ZORR) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Odloka o  proračunu Občine Laško za leto 2024 (Ur. list RS, št. 128/23), naslednjo namero za prodajo nepremičnin, kmetijskih zemljišč v katastrski občini 1031 Olešče, parcela 990 (ID 4428166) v izmeri 820 m2 in parcela 993 (ID 3756651) v izmeri 5.402 m2.

Namera bo  objavljena na spletni strani http://www.lasko.si/, oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, na oglasni deski Upravne enote Laško in na enotnem državnem portalu eUprave  do izteka 15 dnevnega roka za  objavo po Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/1227/1627/17 – ZKme-1D, 79/1744/22 in 78/23 – ZUNPEOVE).

NAMERA ZA PRODAJO


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.02.2024
je izšla 100. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.