Sklenitev najemne pogodbe po smrti najemnika

Naziv postopka
  Sklenitev najemne pogodbe po smrti najemnika
Oddelek - področje:
  Oddelek za gospodarske dejavnosti - stanovanjsko področje
Opis postopka:
  Če najemnik stanovanja umre, mora Občina Laško skleniti najemno pogodbo pod istimi pogoji z zakoncem najemnika ali z osebo, s katero je živel v zunajzakonski skupnosti oziroma z enim od ožjih družinskih članov, če je v času najemnikove smrti dejansko prebival v stanovanju, imel v tem stanovanju prijavljeno stalno bivališče ter bil naveden v najemni pogodbi. Zahteva za sklenitev najemne pogodbe mora biti podana v pisni obliki v 90 dnevih po smrti najemnika.
Če izpolnjuje več ožjih družinskih članov pogoje za sklenitev najemne pogodbe, med njimi pa je nastal spor o tem, kdo bo sklenil najemno pogodbo, mora o tem odločiti sodišče v nepravdnem postopku. Sodišče bo odločilo, kateri izmed ožjih družinskih članov bo nadaljeval najemno razmerje umrlega najemnika.
Občinska uprava bo v primeru, ko se ožji družinski člani sporazumejo izdala ugotovitveni sklep o prenosu najemnega razmerja po smrti najemnika in pripravila novo najemno pogodbo, v drugem primeru pa zgolj pripravila novo najemno pogodbo.
Pravna podlaga:
 
  • Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO).
Zahtevane priloge:
 
  • najemna pogodba,
  • izpisek iz matične knjige umrlih,
  • potrdilo o poravnanih obveznostih za stanovanje,
  • notarsko ali upravno overjen sporazum med uporabniki stanovanja o tem, kdo postane ali ostane najemnik,
  • dokazilo o stalnem bivališču.
Taksa:
  -
Kontakt:
  Ime in priimek: Stanka Jošt
  Telefon: 03 7338 712
  Faks: 03 7338 740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Obrazec:
  Sklenitev najemne pogodbe po smrti najemnika:  .doc .pdf

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st809.11.2022
je izšla posebna volilna številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.