Subvencije za novo ustanovljena podjetja

Na vprašanje občanke ali ima občina razpisane kakšne subvencije za novo ustanovljena podjetja je bilo podano naslednje pojasnilo:
Občina Laško za leto 2013 ter tudi za letu 2014 nima predvidenih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško. Trenutno sofinanciramo samo regijsko štipendijsko shemo.

Po pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško, ki ga ima Občina Laško sprejetega od leta 2008, so sicer predvideni naslednji ukrepi:
1.      Subvencioniranje obrestne mere za posojila, pridobljena pri bankah vRS,
2.      Promocija izdelkov in storitev podjetja,
3.      Pospeševanje odpiranja novih delovnih mest,
4.      Izobraževanje in usposabljanje,
5.      Sofinanciranje inovacijske dejavnosti,
vendar se je odbor za gospodarski razvoj Občine Laško v letu 2010 odločil, da predloga Javnega razpisa za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško ne podpre in predlagal, da se sredstva za te namene prerazporedijo na druge postavke.

Laški bilten

LaskiBlten st8015.2.2023
je izšla 94. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.