Prenova starega mestnega jedra

Občana je zanimalo kakšni so načrti glede prenove starega mestnega jedra zaradi nakupa stanovanja na Mestni ulici v starem mestnem jedru. Sprašuje ali je pod prenovo mišljeno fasada stavbe, streha, notranjost objekta (atrij, stopnišče). Potreboval bi tudi pomoč pri prenovi stanovanja in sicer ga zanima kaj lahko in kaj ne sme izvajati.

Če se objekt nahaja v varovanem območju SMJ Laško, je potrebno za natančnejše kulturnovarstvene pogoje pred izvedbo kakršnih koli del na objektu zaprositi OE ZVKD Celje. Kontaktirajte upravnika objekta, ki vam bo lahko dal natančnejše podatke glede načrtovanih vzdrževalnih del na objektu in sprejetega programa vzdrževanja ter višine rezervnega sklada.
 
Etažni lastniki objekta so tisti, ki na zboru etažnih lastnikov sprejmejo načrt vzdrževanja objekta, finančni načrt in terminski plan, ki jih realizirajo s pomočjo lastnih sredstev in kreditov. Občina Laško od leta 2008 dalje vsako leto objavi tudi javni razpis za sofinanciranje obnove objektov v lasti fizičnih oseb v SMJ Laško. Na letni ravni namenja 20.000 € za sofinanciranje obnov streh in fasad na objektih v SMJ Laško. Višina prejetih sredstev na posamezni objekt je odvisna od finančne zahtevnosti projekta, upravičenih stroškov sofinanciranja po razpisu in števila prijavljenih objektov na posamezni razpis, nikoli pa ne presega 25% vrednosti neto investicije za priznane ukrepe. Preostali ukrepi obnove objektov so lahko tudi predmet sofinanciranja preko EKO SKLADA, j.s. Pri prijavi na oba razpisa sodelujejo etažni lastniki preko upravnika objekta, ob zagotovitvi ustreznega deleža lastnih sredstev.
 

Laški bilten

LaskiBlten st8015.2.2023
je izšla 94. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.