Participativni proračun občine Laško

Spoštovani občanke in občani,
na Občini Laško smo se skupaj s svetnicami in svetniki odločili, da pristopimo k izvedbi participativnega proračuna tudi v letu 2022. S participativnim proračunom imate občanke in občani priložnost predlagati nekaj, za kar si želite, da bi se v naši občini uresničilo. Vabim vas, da se povežete s sokrajani, oblikujete dobre predloge projektov in poskrbite tudi za podporo tem projektom. S svojimi predlogi se lahko kot posameznik aktivno vključite v razvoj skupnosti, saj sami najbolj veste, kaj je za vaš kraj najbolj primerno in potrebno. Lahko pa tudi zgolj podprete tiste projekte, ki se vam zdijo najboljši.
 
 
Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

---------------------------------------------------------------------------------------
 
KAJ JE PARTICIPATIVNI PRORAČUN?
Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujete prebivalke in prebivalci občine, ki sami določite, katere investicije so v skupnosti najnujnejše in kako želite prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v naši občini.

PREDNOSTI PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA
Vsaka občanka in vsak občan občine ima priložnost ne le sodelovati pri odločanju o tem, kateri projekti se bodo v ožji lokalni skupnosti, v kateri živi, izvajali, temveč lahko tudi sam predlaga projekte, ki bodo izboljševali življenjsko okolje.

KOLIKO SREDSTEV BO NA VOLJO?
V proračunu Občine Laško je za leto 2022 za participativni proračun namenjenih 90.000 eur.

Sredstva iz participativnega proračuna so razdeljena med posamezne krajevne skupnosti, to je po 10.000 eur na eno krajevno skupnost v občini.

krajskupnosti1
10.000 EUR na eno krajevno skupnost

KDO LAHKO SODELUJE?
Sodelujete lahko bodisi kot PREDLAGATELJ bodisi kot GLASOVALEC ali pa v obeh vlogah. V primeru, da želite biti predlagatelj, svoj projektni predlog oddate na predvidenem obrazcu na spletni strani, če pa želite za določen predlog zgolj glasovati, boste svoj glas oddali v času glasovanja, ki bo natančno določeno naknadno.

Sodeluje lahko vsak polnoletni prebivalec ali prebivalka s stalnim ali z začasnim bivališčem v Občini Laško.

KAKO LAHKO SODELUJEM?
Projektni predlogi morajo biti oddani na za to predvidenem obrazcu, ki ga lahko dobite v glavni pisarni Občine Laško, na spletni strani občine ali na sedežu vaše krajevne skupnosti. V okenca pod zavihek Predlagatelj/-i vnesite zahtevane podatke:
ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in kontakt (e-pošta in telefon).

Pod zavihek Krajevna skupnost izvedbe projekta označite krajevno skupnost, na katerega se nanaša vaš projektni predlog. Označite lahko le eno krajevno skupnost.

Pod Naslov projektnega predloga napišite ime projekta, ki ga predlagate (npr. Obnova igral). Ime naj bo kratko in naj odraža bistvo predloga.

V zavihku Opis projektnega predloga čim bolj jasno in razumljivo opišite predlog ob pomoči naslednjih vprašanj:
• Kaj konkretno predlagate?
• Katero temo, težavo oz. izziv naslavlja pobuda?
• Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?
• Kako naj bi se projekt izvedel?
• Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo?

V okencu pod zavihek Ocena stroškov izvedbe projektnega predloga navedite znesek za realizacijo projekta in višino posameznih postavk. Ne pozabite priložiti predračuna.


KDAJ JE PROJEKTNI PREDLOG UPRAVIČEN ZA GLASOVANJE?

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednje pogoje:
• prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju občine,
• bo izveden na zemljiščih v lasti občine ali krajevnih skupnosti (te podatke lahko preverite na Občini Laško),
• še ni bil (so)financiran s strani občine,
• je finančno ovrednoten do največ 10.000 EUR z vključenim DDV-jem (nujno dokazilo s predračunom),
• ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih.

KAM IN KDAJ ODDAM PROJEKTNI PREDLOG?
Projektni predlog oddajte na predvidenem obrazcu do 28. 2. 2022, in sicer do 24. ure po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali po navadni pošti na naslov Občina Laško – Participativni proračun, Mestna ul. 2, 3270 Laško ali v glavni pisarni Občine Laško. Projektni predlogi morajo biti podani ob upoštevanju pogojev ter v roku.

Predlogi, ki bodo ustrezali merilom za upravičenost predlogov in bodo imeli vse potrebne priloge, bodo objavljeni na spletni strani občine.

Predlogi, ki ne bodo ustrezali merilom in/ali ne bodo vsebovali potrebnih prilog, bodo izločeni iz obravnave.


GLASOVANJE
Glasovanje o participativnem proračunu bo potekalo v aprilu. Podrobna navodila bodo objavljena pred glasovanjem. Za dodatna pojasnila v zvezi s participativnim proračunom nas lahko kontaktirate po elektronski pošti na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
 
 
 
 
GLASOVANJE o Participativnem proračunu za leto 2022 - za krajane Rimskih Toplic od 15. do 20. 4. 2022 
  
partip
 
 
 
VSE O PARTICIPATIVNEM PRORAČUNU 2021 NAJDETE OB KLIKU NA SPODNJO IKONO:part proracun m 
 

LOKALNE VOLITVE 2022

part proracun m

Laški bilten

LaskiBlten st8016.8.2022
je izšla 91. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2022 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.