Župan na predstavitvi financiranja MGTŠ v šport

Minuli petek se je župan Marko Šantej na povabilo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport udeležil dogodka v Velenju, kjer je minister Matjaž Han, skupaj z ostalimi predstavniki, županjam in županom predstavil načrte ministrstva na področju vlaganj v športno infrastrukturo, podporo mednarodnim športnim dogodkom in vlaganjem v športne programe.
Potem, ko je Vlada potrdila Letni načrt za financiranje in sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo za leto 2023 je na srečanju minister Han poudaril, da je: »Letošnjih 11 milijonov evrov, ki jih bomo razpisali, le prvi paket. Drugi paket bo bolj obširen in ga lahko pričakujete v drugi polovici 2024, ko bomo imeli načrt podpore investicij za dve leti.« Investicije, ki jih bo ministrstvo v okviru razpisa za podporo športni infrastrukturi objavilo v dobrem mesecu, bodo razdeljene v dve skupini glede na obseg investicij – večja vlaganja se pričakujejo v športne objekte, medtem ko bodo investicije v zunanje površine za šport in rekreacijo predvidoma nekoliko cenejše.

Državni sekretar, pristojen za šport, mag. Dejan Židan, je povedal: »Nesprejemljivo je, da se profesionalno lahko s športom ukvarjajo le otroci iz bogatih družin oziroma, da se kar tretjina otrok s športom ne more ukvarjati, zato smo tudi mi v letošnjem letu namenili približno dodatnih 20 odstotkov za plače in športne programe in tako prosimo tudi vas županje in župane, da temu sledite.«

Z namenom lažje priprave občin na sam razpis je državni sekretar Židan predstavil osnovne lastnosti prihajajočega razpisa. »Naše osnovno merilo je, da ministrstvo nobene investicije ne sofinancira v večjem deležu, kot je 50 %. Upravičenke do sredstev bodo občine, in sicer za objekte oziroma površine, ki so v občinski lasti.« Ministrstvo želi upoštevati tudi starost objektov in razvitost občin ter nenazadnje delež denarja, ki ga v okviru občinskega proračuna občine namenjajo za infrastrukturo. Občine bodo lahko zaprosile za podporo investicij, katerih stroški bodo nastali med 1. januarjem 2023 in 30. novembrom 2023. Investicije bodo lahko zaključene tudi kasneje – notranji objekti bodo tu omejeni na konec marca prihodnje leto, zunanje površine pa na konec leta 2023.«

Ministrstvo želi podpreti 100 projektov, se pa minister z ekipo zaveda, da bodo potrebe občin večje od trenutno razpoložljivih sredstev. »Letošnjih 11 milijonov evrov ni malo – to je več kot podvojitev letnih sredstev, ki jih je država v ta namen dala v zadnjih dveh letih. Lani je država namreč v športno infrastrukturo vložila pet milijonov evrov, leto prej pa celo milijon manj,« je povedal minister.

Državni sekretar Židan je za konec dejal, da bo letošnji razpis neke vrste preizkus, v naslednjih letih pa želi ministrstvo financiranje investicij v športno infrastrukturo razdeliti na vlaganja v strateške nacionalne projekte in na vlaganja v projekte lokalnega pomena.

Vir: MGTŠ

MGTŠ VELENJE2

VELENJE MGTŠ

VELNJE MGTŠ


Laški bilten

Laški Bilten št. 9516.10.2023
je izšla 98. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.