Katalog informacij javnega značaja

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Občina Laško

Mestna ulica 2
3270 Laško
 
Tel.: 03 7338 700
Faks: 03 7338 740
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Spletna stran: http://www.lasko.si

SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
 
Organigram in podatki o organizaciji organa:
 
Pooblaščeni osebi za vodenje in odločanje v postopku po ZDIJZ
Za vodenje in odločanje v postopkih z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ali ponovno uporabo sta Martina Časl in Tanja Grabrijan.
Tanja Grabrijan višja svetovalka II za splošne in pravne zadeve 03 7338 711 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Martina Časl višja svetovalka I za premoženjsko pravne in kadrovske zadeve 03 7338 713 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 
 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa:
Seznam predlogov predpisov:
Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:
Katalog upravnih postopkov:
Seznam javnih evidenc:
Vpogled v navedene javne evidence, ki jih vodi Občina Laško, je mogoč v posameznih uradih občine. Podatke iz posameznih evidenc je mogoče pridobiti na podlagi pisne zahteve. Podatki se posredujejo v pisni obliki.
 
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Druge informacije javnega značaja

Druge informacije javnega značaja s področja dela Občine Laško najdete na spletni strani http://www.lasko.si v rubrikah novice in obvestila, javna naročila in razpisi ter projekti.
 
OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Dostop do informacij javnega značaja je mogoč v času uradnih ur:
  • ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
  • torek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
  • sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
  • petek: 8.00 - 13.00
 

CENIK O POSREDOVANJU IN PONOVNI UPORABI INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Enotni cenik je določen v 17. členu UREDBE O POSREDOVANJU IN PONOVNI UPORABI INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (Uradni list RS, št. 24/16)


LETNA POROČILA
  Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2022
  Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2021
  Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2020
  Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2019
  Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2018
  Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2017
  Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2016
  Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2015
  Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2012
  Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2011
  Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ za leto 2010


Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

  • pogodba z zavetiščem in sredstva za oskrbo zapuščenih živali,
  • pravni promet z nepremičninami in cenitve nepremičnin,
  • ponudbe izbranih ponudnikov v postopkih javnih naročil.

Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.lasko.si

Odgovorna oseba: Marko Šantej, župan
Datum prve objave podatkov kataloga: 4. april 2007
Datum zadnje spremembe: 27. oktober 2023

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.