Laški bilten

Javno glasilo Občine Laško (Laški bilten) obvešča občane in občanke o delu organov Občine Laško, njenih krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Laško, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu.


Glasilo izhaja praviloma šestkrat letno.


Glasilo v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Laško brezplačno, časopis v elektronski obliki pa se objavlja na spletnih straneh Občine Laško.

         
        Laski Bilten št. 95 št. 95
datum: 17.04.2023
  Laški Bilten št. 94 št. 94
datum: 15.02.202
3
  Laški Bilten št. 93 št. 93
datum: 15.12.2022
  Laški Bilten posebna volilna št. Posebna volilna številka
datum: 9.11.2022

  Laški Bilten št. 92 št. 92
datum: 17.10.2022
  Laški Bilten št. 91 št. 91
datum: 16.08.2022

  Laški Bilten št. 90 št. 90
datum: 15.06.2022
  Laški Bilten št. 89 št. 89
datum: 15.04.2022

  Laški Bilten št. 88 št. 88
datum: 15.02.2022


Arhiv Laškega biltena:


Laški bilten

Laški Bilten št. 9517.4.2023
je izšla 95. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo občina po meri invalidov
logo iobcina03
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.