Predlogi za obnovo starega mestnega jedra

staro mestno jedro 04
Spomladi 2019 je bil izveden odprti, projektni, enostopenjski, natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve Ureditev starega mestnega jedra Laško. Namen natečaja je bil pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za oblikovno ter funkcionalno prenovo sledečih osrednjih odprtih javnih površin v mestnem jedru Laškega: del Trubarjevega nabrežja pod občinsko zgradbo, del Savinjskega nabrežja pod Hotelom Savinja, del Mestne ulice in del Kidričeve ter Trubarjeve ulice ter del Aškerčevega, Valvasorjevega in Orožnovega trga; rešitve za prenovo javnih površin s kakovostno zasnovano urbano opremo in ureditvijo peščevih površin, kolesarskega, motornega in mirujočega prometa ob sočasnem načrtovanju površin za dostavo in intervencijo ter površin za gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti; ter v nadaljevanju postopka izdelovalca projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo načrtovanih ureditev.

 

VIZUALIZACIJA STAREGA MESTNEGA JEDRA:

- SAVINJSKO NABREŽJE

Savinjsko nabrežje 1

Savinjsko nabrežje 2

Savinjsko nabrežje 3

Savinjsko nabrežje 4

Savinjsko nabrežje 5

Savinjsko nabrežje

 

- GARAŽNA HIŠA

Garažna hiša 1

Garažna hiša 2

Garažna hiša 3

Garažna hiša 4

 

- TRUBARJEVO NABREŽJE

Trubarjevo nabrezje

Trubarjevo nabrežje 1

Trubarjevo nabrežje 2

Trubarjevo nabrežje 3

 

- HIBRIDNI OBJEKT

Hibridni objekt 0

Hibridni objekt 1

Hibridni objekt 2

Hibridni objekt 3

V priloženih mapah si lahko pogledate idejne rešitve:

  PRVONAGRAJENI KONCEPT


staro mestno jedro 02


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.