Krajevna skupnost Rečica

recica
Naslov: Huda Jama 1, 3270 Laško
Telefon:  
Uradne ure: po dogovoru
Spletna stran:  
E-naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Kontaktna oseba: Darko Lah - predsednik, 051 245 856
Naselja v KS: Huda Jama, Slivno, Spodnja Rečica, Šmohor, Laško (del) in Zgornja Rečica
Št. prebivalcev: 1395 (s stalnim prebivališčem na dan 1.10.2020)
 
Svet krajevne skupnosti:
osemčlanski svet
Darko Lah Nino Petek Darko Trbovc
Klavdija Lah Katja Goluh Dejan Kolšek
Ivan Kušer Simon Pušnik  
     
     
Obvestila
 • Otvoritev vodovoda in preplastitve ceste Open or Close
 • JAVNI POZIV za sofinanciranje prireditev in projektov v Krajevni skupnosti Rečica za leto 2021 Open or Close

  Krajevna skupnost Rečica na podlagi 75. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015, 68/2018) in 1. člena Pravilnika za sofinanciranje prireditev in projektov v Krajevni skupnosti Rečica, objavlja

   

  JAVNI  POZIV

  za sofinanciranje prireditev in projektov v Krajevni skupnosti Rečica za leto 2021

   

   

  • Naročnik javnega poziva: Krajevna skupnost Rečica

   

  • Predmet javnega poziva:

  Iz proračuna Krajevne skupnosti Rečica se po tem pravilniku sofinancirajo prireditve in projekti, ki pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ter prepoznavnosti Krajevne skupnosti Rečica.

  • Pogoji sofinanciranja:

  Pravico do sofinanciranja največ dveh prireditev ali  projektov v tekočem letu so upravičena:

  • društva, ki imajo sedež na območju krajevne skupnosti in so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
  • javni zavodi s sedežem v krajevni skupnosti,
  • neprofitne organizacije, ki imajo sedež v krajevni skupnosti,
  • društva, javni zavodi in neprofitne organizacije ki imajo sedež na območju občine Laško in organizirajo prireditev ali izvedejo projekt na območju Krajevne skupnosti Rečica.

  Prosilci, ki bodo upravičeni do sofinanciranja, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • prireditev ali projekt izvesti na območju krajevne skupnosti,
  • izvesti prireditev ali projekt odprtega značaja in dostopno širšemu krogu obiskovalcev,
  • s svojim aktivnim izvajanjem dejavnosti prispevati k prepoznavnosti celotne krajevne skupnosti (vsaj enkrat letno organizirati prireditev ali dogodek, kamor je vabljena širša javnost),
  • izvesti prireditev ali projekt, ki je pomemben za kraj in krajane na različnih področjih,
  • imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja.
  • Merila in kriteriji: za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev ali projektov bodo uporabljena naslednja merila:

   

  • Število izvedenih dejavnosti – projektov v preteklem letu (0 – 10 točk),
  • Vloga prosilca v krajevni skupnosti oz. aktivno sodelovanje s krajevno skupnostjo (0 – 20 točk),
  • Ocena planirane / prijavljene prireditve ali projekta (0 – 30 točk).

  Višina dodeljenih sredstev se izračuna tako, da se doseženo število točk pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke v letu 2021 znaša 5,00 EUR.

  • Višina sredstev za leto 2021: 1.000,00 EUR
  • Dokumentacija poziva: Dokumentacija poziva (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Krajevne skupnosti Rečica, Huda Jama 1, 3270 Laško in na spletni strani Občine Laško (www.lasko.si).
  • Način prijave in oddaje:

  Za oddano prijavo se šteje ustrezno izpolnjen prijavni obrazec, oddan v letu 2021.

   

  Izvajalci morajo dokumentacijo poziva oddati elektronsko na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. oznako "Za sofinanciranje prireditev in projektov KS Rečica".

  • Rok poziva: poziv se začne s 2. julijem in konča s porabo razpoložljivih proračunskih sredstev.
  • Posamezni izidi poziva: Vloge se obravnavajo praviloma enkrat mesečno do porabe sredstev. Komisija svoj predlog izbora z obrazložitvijo poda Svetu KS Rečica. Na podlagi predloga komisije in sklepa Sveta KS, se dokončno določi višino sredstev posameznemu prosilcu.

  Izplačilo se izvede po prejetem končnem poročilu o izvedeni prireditvi ali projektu, ki mora obvezno vsebovati fotokopije računov. Če vrednost računov ne dosega dodeljene vrednosti, se znesek ustrezno zniža.

  10. Dodatne informacije: na telefonski številki: 064 251 461, kontaktna oseba: Urška Knez.

  Številka: 3/2021                                            

  Datum: 1. Julij 2021

   

                                                                                                          Predsednica KS Rečica:

   

                                                                                                                       Urška Knez

    VLOGA ZA JAVNI POZIV

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • JAVNI POZIV za sofinanciranje prireditev in projektov v Krajevni skupnosti Rečica za leto 2023 Open or Close

  Krajevna skupnost Rečica na podlagi 75. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015, 68/2018) in 1. člena Pravilnika za sofinanciranje prireditev in projektov v Krajevni skupnosti Rečica, objavlja

  JAVNI POZIV

  za sofinanciranje prireditev in projektov v Krajevni skupnosti Rečica za leto 2023

  • Naročnik javnega poziva:

  Krajevna skupnost Rečica

  • Predmet javnega poziva:

  Iz proračuna Krajevne skupnosti Rečica se po tem pravilniku sofinancirajo prireditve in projekti, ki pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ter prepoznavnosti Krajevne skupnosti Rečica.

  • Pogoji sofinanciranja:

  Pravico do sofinanciranja največ dveh prireditev ali  projektov v tekočem letu so upravičena:

  • društva, ki imajo sedež na območju krajevne skupnosti in so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
  • javni zavodi s sedežem v krajevni skupnosti,
  • neprofitne organizacije, ki imajo sedež v krajevni skupnosti,
  • društva, javni zavodi in neprofitne organizacije ki imajo sedež na območju občine Laško in organizirajo prireditev ali izvedejo projekt na območju Krajevne skupnosti Rečica.

  Prosilci, ki bodo upravičeni do sofinanciranja, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • prireditev ali projekt izvesti na območju krajevne skupnosti,
  • izvesti prireditev ali projekt odprtega značaja in dostopno širšemu krogu obiskovalcev,
  • s svojim aktivnim izvajanjem dejavnosti prispevati k prepoznavnosti celotne krajevne skupnosti (vsaj enkrat letno organizirati prireditev ali dogodek, kamor je vabljena širša javnost),
  • izvesti prireditev ali projekt, ki je pomemben za kraj in krajane na različnih področjih,
  • imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja.
  • Merila in kriteriji: za določitev višine sofinanciranja posameznih prireditev ali projektov bodo uporabljena naslednja merila:

  1.  Število izvedenih dejavnosti – projektov v preteklem letu (0 – 10 točk),

  2.  Vloga prosilca v krajevni skupnosti oz. aktivno sodelovanje s krajevno skupnostjo (0 – 20 točk),

  3.  Ocena planirane / prijavljene prireditve ali projekta (0 – 30 točk).

  Višina dodeljenih sredstev se izračuna tako, da se doseženo število točk pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke v letu 2023 znaša 5,00 EUR.

  • Višina sredstev za leto 2023:200,00 EUR
  • Dokumentacija poziva:

  Dokumentacija poziva (obrazec za prijavo) je na voljo v prostorih Krajevne skupnosti Rečica, na spletni strani občine Laško in na Facebook strani KS.

  • Način prijave in oddaje:

  Posamezna prijava mora biti izključno na obrazcih za prijavo dokumentacije poziva naročnika  ter oddana najmanj 8 dni pred izvedbo prireditve ali projekta.

  Izvajalci morajo dokumentacijo poziva oddati po pošti s priporočeno pošiljko. Vloga se pošlje v zaprti kuverti z oznako "Za sofinanciranje prireditev in projektov KS Rečica – ne odpiraj" na naslov Krajevna skupnost Rečica, Huda Jama 1, 3270 Laško.

  • Rok poziva:

  Poziv se začne z 06.03.2023 in konča s porabo razpoložljivih proračunskih sredstev.

  • Posamezni izidi poziva:

  Vloge se obravnavajo praviloma enkrat mesečno do porabe sredstev.  Komisija svoj predlog izbora z obrazložitvijo poda Svetu KS Rečica. Na podlagi predloga komisije in sklepa Sveta KS, se dokončno določi višino sredstev posameznemu prosilcu.

  Izplačilo se izvede po prejetem končnem poročilu o izvedeni prireditvi ali projektu, ki mora obvezno vsebovati fotokopije računov. Če vrednost računov ne dosega dodeljene vrednosti, se znesek ustrezno zniža.

  • Dodatne informacije:

  Na telefonski številki: 051 245 856, kontaktna oseba: Darko Lah.

   

    Vloga za Sofinanciranje prireditev v KS Rečica 2023

 • Javno naročilo za vzdrževanje občinskih javnih cest na območju KS Rečica Open or Close
 • JAVNI POZIV za dodelitev krajevnih priznanj v KS Rečica za leto 2023 Open or Close
 • Namere za oddajo poslovnih prostorov last KS Rečica v najem in brezplačno uporabo Open or Close
   »Krajevna skupnost Rečica, Huda Jama 1, 3270 Laško, objavlja skladno z določbami 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Sklepi 5. seje sveta Krajevne skupnosti Rečica z dne 30. 5. 2023, namere za sklenitev neposrednih pogodb za oddajo prostorov last KS Rečica v najem in brezplačno uporabo.
   
  Namere bodo objavljene na spletni strani Krajevne skupnosti Rečica, spletni strani Občine Laško http://www.lasko.si/ in na oglasni deski Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, od dne 3. 7. 2023 do vključno dne 24. 7. 2023.
   
  Kontaktni osebi za dodatne informacije sta Darko Lah, predsednik KS Rečica, tel.: 051 245 856 in Ivan Kušer, podpredsednik KS Rečica, tel.: 041 966 791 ali e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Po predhodnem dogovoru je mogoč ogled nepremičnin, ki so predmet oddaje.
   
  Opozorilo: Župan Občine Laško ali predsednik Krajevne skupnosti Rečica lahko kadarkoli do sklenitve posameznega pravnega posla – podpisa pogodbe o oddaji v najem ali brezplačno uporabo, postopek oddaje brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavita.«
   
   
   
   

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.