Vabilo k oddaji ponudb za gradnjo ˝ENERGETSKA PRENOVA KULTURNEGA CENTRA LAŠKO˝

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3)
naročnik: OBČINA LAŠKO,
Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO

telefon: 03/ 733 87 00
matična številka: 5874505000
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220
 
vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za gradnjo ˝ENERGETSKA PRENOVA KULTURNEGA CENTRA LAŠKO˝.

Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoča gradnja ˝ENERGETSKA PRENOVA KULTURNEGA CENTRA LAŠKO˝ pri kateri se upoštevajo okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19).

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.
Variantne ponudbe niso dopustne.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Za izvedbo javnega naročila je del sredstev zagotovljen s strani Občine Laško, preostali del pa je zagotovljen s strani Ministrstva za kulturo.
Gradnja mora potekati tako, da bo v najmanjši možni meri vpliv na sam delovni proces v stavbi. Zaradi specifične namembnosti objekta, le tega ni mogoče povsem zapreti v času izvajanja gradbenih in instalacijskih del, zato bo potrebno potek del uskladiti s predstavnikom uporabnikov objekta in definirati časovni potek del. Na osnovi dogovora bo izbrani izvajalec pripravil ustrezni terminski plan. Dela se v času predstav oz. prireditev ne bodo izvajala. V celotnem obdobju sanacijskih del pa bo potrebno zagotavljati neoviran ter varen dostop obiskovalcev.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 15. 6. 2021 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 15. 6. 2021 ob 10.30.

Kontaktni osebi naročnika sta Andrej Kaluža, telefonska številka +386 3 7338 705, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. 
 
Ponudniki so pri pripravi ponudb dolžni upoštevati vse objavljene spremembe, ki so objavljene v čistopisu razpisne dokumentacije.
 
 

SPREMEMBA z dne 26. 5. 2021

V popisu del se je spremenila postavka pod zap. št. 25 v sklopu Strojne instalacije.

 

SPREMEMBA z dne 4. 6. 2021

Rok oddaje ponudb se je podaljšal do 24. 6. 2021 do 10. ure, posledično temu se spremenijo datumi odpiranja ponudb in možnost postavljanja vprašanj preko Portala JN.

Dodal se je dodaten termin za ogled lokacije gradnje, tj. 10. 6. 2021 z začetkom ob 10. uri pred objektom. Čistopis z vsemi spremembami je objavljen spodaj.

 

SPREMEMBA z dne 15. 6. 2021

V skupni rekapitulaciji je prišlo do spremembe, naročnik je dodal novo postavko F. Vrednost demontirane pločevine in kamna. Ponudnik mora ovrednotiti vrednost demontirane celotne pločevinaste kritine, pločevinastih obrob in kamna obešane fasade, ki se v ponudbo upošteva kot dodaten popust. Čistopis razpisne dokumentacije z vsemi spremembami je objavljen spodaj.

 

  ČISTOPIS RAZPISNE DOKUMENTACIJE

 
 

Laški bilten

LaskiBlten st8015.06.2021
je izšla 84. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.