Vabilo k oddaji ponudb: ˝IZVAJANJE PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI LAŠKO˝

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3)

naročnik: OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2, 3270 LAŠKO

telefon: 03/ 733 87 00
telefaks: 03/ 733 87 15
matična številka: 5874505
ID za DDV: SI11734612
transakcijski račun: 01257-0100003220
 
vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) podajo ponudbo za storitev ˝IZVAJANJE PREVOZOV OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI LAŠKO˝.

Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je storitev izvajanja prevozov osnovnošolskih otrok v občini Laško.

Izbrani izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih storitev takoj po podpisu pogodbe in začetku šolskega leta 2021/22. Pogodba bo sklenjena za obdobje enega šolskega leta, to je 2021/22 – in sicer do 24. 6. 2022. V kolikor bo imel naročnik v naslednjih proračunih zagotovljena sredstva za nadaljevanje izvedbe javnega naročila, se pogodba lahko podaljša še za obdobje naslednjih treh šolskih let (2022/23, 2023/24 in 2024/25) – in sicer do 24. 6. 2025.

Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Javno naročilo je razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo za enega ali več naslednjih sklopov:
SKLOP 1: OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO
SKLOP 2: PŠ JURKLOŠTER
SKLOP 3: OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE
SKLOP 4: MINIBUS 1
SKLOP 5: MINIBUS 2
SKLOP 6: AVTOBUSNI PREVOZ 1
SKLOP 7: AVTOBUSNI PREVOZ 2
SKLOP 8: PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
 
Ponudbe ni mogoče oddati samo za posamezne relacije znotraj razpisanega sklopa.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni naročilo je v skladu z 22. členom ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije.

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 21. 7. 2021 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, začetek 21. 7. 2021 ob 10.30.

Kontaktni osebi naročnika sta Dimitrij Gril, telefonska številka +386 3 7338 728, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in Boštjan Polajžar, telefonska številka +386 3 7338 735, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Ponudniki razpisno dokumentacijo prevzamejo preko spletne strani http://www.lasko.si ali na naslovu Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, telefon (03) 7338 700, telefaks (03) 7338 715, elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
 
 

SPREMEMBA z dne 6. 7. 2021

Naročnik je v razpisni dokumentaciji spremenil obrazec 29.6. Ponudbeni predračun – inicialna ponudba.

 

  ČISTOPIS RAZPISNE DOKUMENTACIJE

 
 
 

Laški bilten

LaskiBlten st8015.06.2021
je izšla 84. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo volitve2020

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure,
petek: od 8. do 13. ure.

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: od 8. do 15. ure, 
torek: od 8. do 15. ure,
sreda: od 8. do 17. ure, 
četrtek: od 8. do 15. ure, 
petek: od 8. do 13. ure. 

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
logo iobcina03

 

 

112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2021 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.