Razpis za pridobitev pravice do uporabe teritorialne kolektivne blagovne znamke (TKBZ) Okusiti Laško za edinstvena vodena turistična doživetja

S TKBZ Okusiti Laško želimo poudariti in izpostaviti prepoznavnost pridelkov in živilskih izdelkov, rokodelskih izdelkov ter jedi in pijač postreženih na gostinski način in jih zaokrožiti v edinstvena turistična doživetja na območju destinacije Laško.

Na razpis za pridobitev pravice do uporabe TKBZ Okusiti Laško se lahko prijavijo registrirane pravne ali fizične osebe za nudenje, organiziranje in izvajanje vodenih doživetij na območju.

Med vodena doživetja prištevamo različice oblikovanih in trženih vodenih ali samovodenih turističnih doživetij na območju destinacije Laško. Vodena doživetja, ki pridobijo pravico do uporabe TKBZ Okusiti Laško, se morajo vsaj v 70% izvajati na območju občine Laško in vključevati še vsaj enega ponudnika ali en izdelek s certifikatom kakovosti TKBZ Okusiti Laško. Prijavitelj mora imeti sedež v občini Laško.

Ocenjevanje turističnih produktov/vodenih doživetij bo potekalo v torek, 26. septembra 2023. Po prejemu izpolnjenih razpisnih obrazcev in dokumentacije vam bomo sporočili termin individualne konzultacije (na daljavo), ki bo z vsakim od prijavljenih ponudnikov izvedena pred ocenjevanjem. Izpolnjene razpisne obrazce in dokumentacijo je potrebno oddati do 31. avgusta 2023.

Priloge:

  Razpis za ocenjevanje VD TKBZ OL

  Delovni list VD TKBZ OL

  Vloga za ocenjevanje VD TKBZ OL

  Prijava na ocenjevanje VD TKBZ OL


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.