Razpis za prosto strokovno-tehnično delovno mesto: POSLOVNI SEKRETAR VI.

Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (UL RS, št. 63/2007, 65/2008) in na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr.)

OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško, objavlja 1 prosto strokovno-tehnično delovno mesto:

 

POSLOVNI SEKRETAR VI.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- višja strokovna izobrazba ali višješolska izobrazba (prejšnja), smer: poslovni sekretar, pravna, ekonomska in upravna smer,

- 6 mesecev delovnih izkušenj,

- aktivno znanje uradnega jezika.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira.

 

Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

 

Delovno področje:

  • koordiniranje poslovnih stikov,
  • sodelovanje pri internem usklajevanju organizacijskih enot,
  • tajniške naloge za župana in občinsko upravo,
  • sprejem in odprema fizične in elektronske pošte za občinsko upravo,
  • vodenje evidenc,
  • dela s področja upravnega poslovanja,
  • protokol za potrebe župana,
  • druge naloge po navodilu nadrejenega.
 

Prijava mora vsebovati:

  • izjavo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
  • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas 1 leta, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. Delo se opravlja na sedežu Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – Poslovni sekretar VI« na naslov: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško in sicer v roku 10 dni po objavi na spletni strani Občine Laško in spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje RS.

 

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

 

Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

 

Dodatne informacije lahko dobite na tel. št. 03 733 87 13, pri ga. Martini Časl.

 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

RAZPIS POSLOVNI SEKRETAR VI.

        


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.