Javni natečaj za izbor "Naj prostovoljca/prostovoljke Občine Laško 2023"

Občina Laško objavlja javni natečaj "Naj prostovoljec/prostovoljka Občine Laško 2023".

 

 • Prostovoljec/ka Občine Laško 2023

Prostovoljec je posameznik ali posameznica, ki je v letu 2023 z osebnim prizadevanjem in prostovoljnim delom nesebično prispeval h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov občine Laško.

Prijavljeni prostovoljci se bodo potegovali za naziv "Naj prostovoljec/prostovoljka".

V kolikor bo za naziv prijavljenih več prostovoljcev, lahko komisija na podlagi kriterijev odloči, da naziv Naj prostovoljec/prostovoljka Občine Laško 2023 prejme več posameznikov.

 

 • Predlagatelj

Predlagatelj je lahko pravna ali fizična oseba ali skupina oseb; torej posameznik, društvo, zavod ali katerakoli druga javna in zasebna institucija.

 

 • Pogoji za prijavo na javni natečaj "Naj prostovoljec/prostovoljka 2023" so:
 • prijavljena oseba za svoje delo ne sme biti plačana oz. zaposlena za izvajanje dejavnosti, za katere se jo prijavlja;
 • delo, ki ga je oseba opravljala, ni bilo namenjeno zadovoljevanju zgolj osebnih interesov članov v članski organizaciji, temveč je bilo namenjeno v splošno družbeno korist;
 • prijavljena oseba mora biti v letu 2023 stara najmanj 15 let;
 • prijavljena oseba mora biti s prijavo seznanjena in se mora z njo strinjati, tako da strinjanje potrdi s podpisom prijavnice;
 • prijavljena oseba je prostovoljsko delovala v letu 2023;
 • prijavljena oseba mora imeti prijavljeno stalno prebivališče v občini Laško. Izjemoma ima lahko stalno prebivališče prijavljeno drugje, če je prostovoljsko delo opravljal/a na območju občine Laško);
 • izjemoma je lahko prijavljena oseba, ki mora imeti stalno prebivališče prijavljeno v občini Laško, prostovoljsko delo v letu 2023 opravljala izven občine Laško, vendar o tem odloči komisija;
 • predlagatelj mora izpolniti priloženi obrazec – prijavnico, ki je na spletni strani Občine Laško (www.lasko.si).
 
 • Izbira "Naj prostovoljca/prostovoljke Občine Laško 2023"

O izbiri "Naj prostovoljec/prostovoljka Občine Laško 2023" bo na podlagi prispelih prijav odločala komisija, ki jo bo imenoval župan Občine Laško.

Kriteriji, ki jih bo pri izbiri upoštevala komisija bodo predvsem dosežki prostovoljcev – rezultati njihovega dela, njihove odgovornosti, trajanje prostovoljskega dela in vpliv prostovoljskega dela na širjenje prostovoljstva.

Komisija bo na podlagi vseh pravočasnih in popolnih prijav, na osnovi zgoraj navedenih kriterijev in gradiv, iz prijave odločila o naj prostovoljcu/prostovoljki znotraj posamezne kategorije. Odločitev komisije je dokončna.

 

 • Rok in način prijave

Prijavnica je na voljo na spletni strani Občine Laško (www.lasko.si).

Prijavnico je treba poslati po pošti ali oddati na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, najkasneje do 6. 5. 2024, do 10. ure, z oznako "Ne odpiraj – Javni natečaj za Naj prostovoljca/prostovoljko občine Laško 2023".

 

  PRIJAVNICA NA JAVNI NATEČAJ

  JAVNI NATEČAJ NAJ PROSTOVOLJEC 2023

jAVNI NATEČAJ ZA NAJ PROSTOVOLJCAKO OBČINE LAŠKO 2023


Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.