Participiraj in profitiraj!

Le še nekaj dni nas loči, da boste lahko začeli oddajati predlogov za participativni proračun, ki smo ga poimenovali Participiraj in profitiraj!
Kot vam je že znano želimo s participativnim proračunom, da neposredno vi, občanke in občani, sodelujete pri odločitvah o tem, da sami prepoznate probleme in možnosti izboljšav, sami predlagate rešitve in sami odločate. Participativni proračun je namreč namenjen NEPOSREDNI PARTICIPACIJI občank in občanov.

S participativnim proračunom želimo nadaljevati tudi v letu 2024, vendar z nekoliko izboljšavami obstoječega procesa, ki izhajajo iz naših temeljitih analiz izvajanja participativnega proračuna v preteklih letih in primerjavi izvajanja v drugih občinah.

 
Razdelitev na 3 območja
 

Na nedavni seji Občinskega sveta Občine Laško (9. seja, 14. 2. 2024) so svetniki potrdili nov Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna v občini Laško, v katerem so se za namen participativnega proračuna oblikovala tri območja, ki so razdeljena na podlagi treh kriterijev (število prebivalcev, površina in število naselij), ki so enakovredno ponderirani (33 %).

 • Območje 1 zajema KS Laško, KS Sedraž, KS Šentrupert in se mu dodeli 30.000,00 EUR;
 • Območje 2 zajema KS Rečica, KS Marija Gradec, KS Vrh nad Laškim in se mu dodeli – 29.000,00 EUR;
 • Območje 3 pa zajema KS Zidani Most, KS Rimske Toplice, KS Jurklošter in se mu dodeli – 31.000,00 EUR.
 

Kako sodelovati?

 • predstavite svoje ideje, prijavite predloge  - KAKO? V spletni aplikaciji, ki jo bomo objavili na naši spletni strani, lahko tudi po pošti vendar na točno določenem obrazcu
 • glasujte za projekte, ki bodo predlagani in ustrezni, saj bo Vaš glas neposredno vplival, kateri projekti bodo uresničeni - KJE LAHKO GLASUJEM? V spletni aplikaciji na občinski spletni strani
 
 

Vaš glas, vaše odločitve

Želimo si vaših idej, predlogov, saj izključno vi veste, kakšne so vaše potrebe in prioritete, kateri so tisti projekti, ki bodo resnično odražali potrebe in želje prebivalcev. Predloge za projekte lahko poda prav vsakdo star 15 let in več. Želimo si čim več različnih predlogov, idej. Prav tako bo za predloge lahko glasoval vsakdo star najmanj 15 let, za projekt iz njegovega območja

 

 

Ponovimo, kaj so cilji participativnega proračuna:

 • krepitev participativne demokracije, kjer ljudje neposredno sodelujejo pri odločanju o porabi javnih sredstev,
 • sodelovanje občanov pri oblikovanju proračuna povečuje transparentnost in zaupanje med občino in občani, ker se ljudje počutijo bolj povezane s svojo skupnostjo, ko imajo možnost vplivanja na finance,
 • občani, ki so vključeni v proces participativnega odločanja se lahko odločajo o svojih potrebah in prioritetah, kar omogoča bolj ciljno in učinkovito porabo sredstev, usmerjeno v projekte, ki so resnično pomembni za skupnost,
 • participativni proračun spodbuja inovativne ideje in ustvarjalnost, saj ljudje iz skupnosti lahko predlagajo nove projekte in rešitve,
 • participativni proračun lahko prispeva k večji socialni vključenosti, ker daje vsem, ne glede na socialni status, enako priložnost, da sodelujejo in vplivajo na odločitve, ki vplivajo na njihovo skupnost,
 • odločitve se sprejemajo bolj transparentno in odgovorno do občanov.
 
Participativni proračun je priložnost za gradnjo močnejše in bolj povezane lokalne skupnosti. Z vašo vključenostjo želimo ustvariti in izvesti projekte, ki odražajo potrebe in želje vseh. Le skupaj lahko namreč ustvarjamo boljši jutri za našo občino!
 
Občina Laško grafika participativni proračun 4 3 2024 002

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.