Opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja

Naziv postopka
  Opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja
Oddelek - področje:
  Oddelek za gospodarske dejavnosti - stanovanjsko področje
Opis postopka:
  Najemnik lahko uporablja stanovanje v skladu z določbami stanovanjskega zakona tudi za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja, če pridobi soglasje lastnika stanovanja, solastnikov stavbe in izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje te dejavnosti.
Pred izdajo soglasja lastnika stanovanja k opravljanju dovoljene dejavnosti v delu stanovanja, mora najemnik pridobiti še soglasje etažnih lastnikov, katerih solastniški delež predstavlja več kot polovico etažne lastnine v večstanovanjski stavbi. Lastnik stanovanja lahko zavrne izdajo soglasja, če najemnik ni pridobil potrebnega soglasja ostalih etažnih lastnikov ali če bi dejavnost prekomerno obremenjevala skupne dele večstanovanjske stavbe oziroma motila ostale stanovalce pri mirni rabi njihovih stanovanj.
Pravna podlaga:
 
  • Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 90/09 - odl. US, 56/11 - odl. US, 87/11, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/17 - odl. US, 27/17, 59/19, 203/20 - ZIUPOPDVE, 189/20 - ZFRO, 90/21, 153/21, 18/23 - ZDU-1O, 77/23 - odl. US, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 131/23 – ZORZF, 13/24 in 18/24),

  • Odlok o splošnih pogojih Občine Laško pri dodeljevanju stanovanj, oddajanju poslovnih prostorov in ostalih nepremičnin ter določanju najemnin (Ur. list RS, št. 65/10, 45/11, 28/15, 68/18, 69/19 in 207/21).
Zahtevane priloge:
 
  • najemna pogodba,
  • soglasje ostalih etažnih lastnikov, katerih solastniški delež predstavlja več kot polovico etažne lastnine, 
  • potrdilo o poravnanih obveznostih za stanovanje.
Taksa:
 
  • v vrednosti 22,60 EUR. Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu ZUT in status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za socialno delo ali drugimi dokazili.
Kontakt:
  Ime in priimek: Stanka Jošt
  Telefon: 03 7338 712
  Faks: 03 7338 740
  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Obrazec:
  Soglasje za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja: .doc  .pdf

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.