Energetska sanacija Podružnične šole Zidani Most

V juliju 2014 je Občina Laško pričela tudi z deli na Podružnični osnovni šoli Zidani Most. Projekt, ki je sofinanciran tudi iz sredstev Evropskega kohezijskega sklada zajema energetsko prenovo, izdelavo toplotno izolacijske fasade, dodatno izolacijo stropa proti podstrešju in stropa kleti ter kompletno zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva. Predvidena je toplotna izolacija debeline 16 cm iz ekspandiranega polistirena z izboljšano toplotno izolativnostjo, topl. prev. 0,032 W/mK. Objekt ima nad stropom nadstropja neizolirano podstrešje, zato se strop dodatno izolira v debelini 20 cm. Klet je delno podkletena, neogrevana in toplotno neizolirana, zato se izdela izolacija stropa kleti proti ogrevanim učilnicam v pritličju, da hladen zrak ne prehaja v tla učilnic in ostale prostore šole. Na rebričastem stropu kleti se izvede spuščen strop iz pocinkane podkonstrukcije in mavčno kartonskih plošč ter mineralno izolacijo, debeline 10 cm.
sanacija-PSZM-02
Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.
logo-EU-kohezijski-sklad
Na podlagi izvedenega javnega naročila je bil izbran izvajalec del, to je podjetje Mika Dom, d. o. o., iz Celja.
sanacija-PSZM-01


Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.