Aktivnosti v zvezi z Občinskim prostorskim načrtom

 
V sklopu javne obravnave dopolnjenega osnutka odloka in okoljskega poročila je bilo podano ustno oziroma pisno zabeleženo preko 110 pripomb. V glavnem so se pripombe in pobude nanašale na:
-       izvzetje stavbišč v kmetijska zemljišča,
-       ažuriranje stanja vris stavbišč po pridobljenih  upravnih dovoljenjih,
-       vzpostavitev stavbišč,
-       potek ene izmed variant tretje razvojne osi,
-       problematiko, katera ni predmet obravnave OPN-ja.
Za zavzetje stališč do pripomb podanih v javni razgrnitvi je potrebno pridobiti od pristojnih institucij, občanov in ostalih služb določene informacije. Po uskladitvi in pripravi vsebine stališč bodo stališča javno objavljena. Predvidevamo, da bodo stališča do pripomb po strokovni plati pripravljena v jesenskih mesecih.
OPN

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.