Protipoplavni ukrepi na Rečici in desnem bregu Savinje

Občina Laško je naročila pripravo projektne dokumentacije izvedbe protipoplavnih ukrepov na desnem bregu Savinje gorvodno od Thermane d.d. do naselja Debro ter ureditev Rečice cca 800m gorvodno od sotočja s Savinjo. Obravnavano območje je poplavno ogroženo zaradi visokih voda reke Savinje in Rečice.

Tehnično proročilo.
Situacija predvidenega stanja Savinje.
Situacija predvidenega stanja Rečice.
protipoplavno-58-01
V tem projektu je obdelano varovanje Laškega pred visokimi vodami Savinje gorvodno od Thermane d.d., do naselja Debro ter ureditev Rečice v gorvodno od sotočja s Savinjo na dolžini cca 820m z visokovodnimi zidovi oziroma nasipi, in se navezuje na ureditve Savinje po predhodno izdelani dokumentaciji protipolavnih ukrepov na levem in desnem bregu Savinje gorvodno od železniškega mostu do lokacije Thermana d.d.

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.