Gradnja mostu v Jurkloštru

V središču Jurkloštra stoji dotrajan lesen most čez reko Gračnico, katerega se bo nadomestilo z novim, betonskim mostom. V sklopu pogodbenih del se bosta pri mostu uredila tudi dno in brežina vodotokov Gračnice in Lahovnice. Med izvajanjem del bo postavljen začasen most, tako da bo promet še naprej potekal nemoteno. Investitor del je Direkcija RS za ceste.

Podjetje CM Celje je pričelo z deli, vendar so bila dela zaradi uvedbe stečajnega postopka ustavljena. Direkcija RS za ceste vodi postopek za izbor novega izvajalca.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.