Obnovitvena dela ob Cesti na Svetino

Ker je lokalna cesta na Svetino v Laškem že dalj časa v dotrajanem stanju, si Občina Laško že nekaj let prizadeva, da bi se obnovil del ceste. Trenutno stanje zelo omejuje njeno uporabo, saj na sicer dvosmernemu prometu namenjeni cesti obstoječi gabariti zelo otežujejo oz. onemogočajo srečevanje nasproti vozečih vozil. Zaradi preozkega vozišča so večji nevarnosti izpostavljeni tudi pešci ob vozišču. Ob številnih zapletih z lastniki zemljišč ob sami trasi se bo obnova dela ceste letos nadaljevala, in sicer v skupni dolžini približno 320 metrov. V sklopu obnove se bo uredila tudi javna razsvetljava. Obnovljena cesta bo pozitivno vplivala tudi na turizem, saj predstavlja dovozno cesto za obiskovalce gradu Tabor. V času poplav v Laškem se ta cesta uporablja tudi kot del obvozne ceste.

Občina Laško bo v letošnjem letu izvedla javno naročilo za izbor izvajalca obnovitvenih del, ki naj bi bila končana do konca leta.

V letu 2012 je bila že izvedena sanacija opornega zidu ob lokalni cesti Cesta na Svetino. Izvajalec del je bilo podjetje AGM Nemec, d.o.o..
obnovitvena-dela-na-cesti-na-svetino

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.