Modernizacija železniške proge Celje - Zidani Most

V zadnjem času potekajo intenzivne aktivnosti načrtovanja predvidenih ureditev, ki se bodo izvajale v sklopu modernizacije proge in ostalih pripadajočih železniških in cestnih objektov.

Modernizacija sodi k navezovanju na "TEN" evropsko infrastrukturno omrežje ter posodobitvi V. in X. panevropskega prometnega koridorja. Vsa načrtovana dela bodo osnova za dosego večjih hitrosti, nosilnosti in večje varnosti. Naročnik projekta je Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo. Zaprla se bodo nivojska križanja na Trubarjevi ulici v Laškem, na Marija Gradcu pri teniških igriščih in pri Peklar ter v Rimskih Toplicah. Na celotni progi se bodo vgrajevale nove tirnice in betonski pragovi, kretnice bodo ogrevane.

Na železniški postaji v Laškem se bo zgradil podhod za pešce in kolesarje ter dostop potnikov na peron z dvigali. Star in dotrajan objekt skladišča bo porušen, namesto njega pa se bo uredilo parkirišče za 29 vozil in dve parkirni mesti za invalide. Na nasprotni strani bo parkirišče za 43 osebnih vozil in dve parkirišči za invalide. Ohranil se bo prehod za čas intervencij zaradi visokih voda in za čas prireditve Pivo in cvetje. Samo poslopje se bo preuredilo z avtomatskim javljanjem požara, protivlomnim sistemom, izvedle pa se bodo tudi notranje preureditve, ki jih pogojuje modernizacija proge.

Zaradi ukinitve obstoječih prehodov na območju Laškega se bo v Marija Gradcu zgradil nov cestni podvoz pod progo, dva mostova na Lahomnici, most čez Savinjo s pripadajočimi cestnimi navezavami in dostop do Radobelj.

V Rimskih Toplicah se bo prav tako zgradil izven nivojski podhod za potnike, ki bo vodil od postajnega poslopja do perona med tiroma. Nad peronom in stopniščem bo nadstrešek. V sklopu železniške postaje se bo uredilo 27 parkirnih mest in dve parkirni mesti za potrebe invalidov. Obnovili se bodo prepusti in nekateri oporni zidovi, na določenih mestih pa se bodo uredili novi. Ker se bo ukinil nivojski prehod železniška proga–cesta, bo treba zgraditi še določene navezovalne ceste na obstoječo cestno omrežje lokalnega in državnega pomena na območju Globokega.

ZP Lasko

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.