Sanacija leve brežine vodotoka Rečica ob lokalni cesti LC 200171 Debro-Rečica

V sklopu državnega sanacijskega programa, ki se nanaša na odpravo posledic neposredne škode zaradi poplav med 27. in 28. aprilom 2017 se je v juniju izvedla sanacija leve brežine vodotoka Rečica ob lokalni cesti LC 200171 Debro-Rečica.
potok recica 1
Sanacija leve brežine vodotoka se je izvajala na dveh cestnih odsekih. Prvi odsek sanacije v dolžini 16 m je obsegal odstranitev obstoječe bankine in izvedbo AB krone obstoječega zidu. Drugi odsek sanacije je obsegal izvedbo zavarovanja brežine s kamnito betonsko zložbo. Po zaključku del se je vgradila cestna varnostna ograja. Sanacija je bila izvedena v skupni dolžini 40 m. Vrednost investicije znaša 12.358,31 EUR. V znesku so zajeti tudi stroški izdelave projektne dokumentacije in nadzora. Delež sofinanciranja s strani državnih proračunskih sredstev znaša 7.954,37 EUR. Dela je izvajalo gradbeno podjetje Brahigradnje, d.o.o., iz Celja pod strokovnim nadzorom Jožice Krajnik iz PG TIM, d.o.o.
potok recica 2
potok recica 3

Laški bilten

Laški Bilten št. 9516.8.2023
je izšla 97. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPATIVNI PRORAČUN

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2023 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.