Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka Okoljskega poročila in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za kamnolom Rečica

Objavljamo javno naznanilo o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka Okoljskega poročila za občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za kamnolom Rečica (LAU-50) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za kamnolom Rečica.

Javno se razgrne:

  • Okoljsko poročilo o občinskem podrobnem prostorskem načrtu(OPPN) za kamnolom Rečica (LAU-50), ki ga je izdelalo podjetje IPSUM Domžale d.o.o., številka projekta 334/18, januar 2019, dopolnitve maj 2019 in julij 2019,

  • Odlok o OPPN za kamnolom Rečica, katerega je izdelalo podjetje IUP d.o.o. Ulica XIV. divizije 14, Celje, številka projekta 320/16, avgust 2019.

Postopek prostorskega dokumenta, je bil uveden s sklepom župana, objavljen v Uradnem listu RS, št.: 52/2016 z dne, 29. 7. 2016.

Območje zajema zemljiške parcele iz Odloka o OPPN za kamnolom Rečica, katerega je izdelalo podjetje IUP d.o.o. Ulica XIV. divizije 14, Celje, številka projekta 320/16, avgust 2019.

Okoljsko poročilo in odlok o OPPN za kamnolom se bosta razgrnila v prostorih Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško v preddverju Urada Župana in v prostorih Krajevne skupnosti Rečica, Huda jama 1, 3270 Laško.

Javna razgrnitev bo trajala 30 dni, in sicer od 25. septembra 2019 do 25. oktobra 2019.

Ogled okoljskega poročila in odloka o OPPN za kamnolom Rečica bo možen v delovnem času občinske uprave in v času uradnih ur KS Rečica.

V času javne razgrnitve, bo organizirana javna obravnava v prostorih Krajevne skupnosti Rečica, Huda jama 1, v sredo 23. oktobra 2019, ob 17. uri, kjer se bodo lahko podale pripombe. Okoljsko poročilo in odlok o OPPN za kamnolom Rečica bosta prikazana tudi na spletni strani občine: www.lasko.si.

V času javne razgrnitve lahko k okoljskem poročilu in Odloku o OPPN za kamnolom Rečica podajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje do vključno 25. oktobra 2019. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenem mestu (preddverje Urada Župana in prostorih Krajevne skupnosti Rečica) v času uradnih ur, oziroma naslovijo na Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
OPPN REČICA
  SKLEP

  ODLOK O OPPN ZA KAMNOLOM REČICA

  OPPN ZA KAMNOLOM

  OKOLJSKO POROČILO

  PRIKAZ OŽJE OKOLICE OBMOČJA

  GRAFIKA

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.