Ureditev pešpoti in glavne državne kolesarske povezave Celje - Laško

noimageObčina Laško je skupaj z Občino Celje leta 2007 naročila idejne zasnove kolesarske in peš povezave med Laškim in Celjem vzdolž reke Savinje. Omenjena povezava je v skladu z državnimi izhodišči opredeljena kot del glavne kolesarske povezave G17 med Celjem in Brežicami. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v letu 2010 nadgradilo pridobljeno projektno dokumentacijo z idejnim projektom. Tako kolesarska pot med Celjem in Laškim na odseku Celje-ČN Celje poteka po obstoječih prometnih površinah po levem bregu Savinje, v Tremarjah prečka Savinjo, nadalje poteka po visokovodnem nasipu desnega brega Savinje do višine lovske preže. V Rifengozdu je predvidena brv, ki bo povezala desni in levi breg Savinje ter bo potekala nadalje ob levem bregu Savinje do jagoškega mostu.

Občina ima za brv za kolesarje in pešce v Rifengozdu podpisano pogodbo s podjetjem Ponting, d. o. o., za pripravo PGD dokumentacije in gradbenega dovoljenja. Hkrati pa je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pripravilo projektno nalogo za izdelavo PGD in PZI dokumentacije za potek poti od mostu v Tremarjah do Rifengozda in od Rifengozda do Jagoč. Trenutno potekajo usklajevanja za pripravo in odkup zemljišč v Rifengozdu za potrebe izgradnje brvi. Lokalna skupnost, kakor tudi ministrstvo predvidevata, da bo po pridobitvi gradbenega dovoljenja celoten objekt prijavljen na javne razpise za pridobitev sredstev EU.
projekt-kolesarske-poti
Idejni projekt za ureditev pešpoti in glavne državne kolesarske povezave G17, Celje - Brežice, odsek Celje - Laško:
Idejni projekt.
Pregledna situacija.
Brv za kolesarje in pešce v Rifengozdu.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA MOJA DEŽELA

ANKETA MOJA DEŽELA

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.