Večnamenske rekreacijske površine in trajnostna mobilnost

 PROGRAM POD

 

 

VEČNAMENSKE REKREACIJSKE POVRŠINE IN TRAJNOSTNA MOBILNOST

 

Občina Laško je podala vlogo na javni poziv LAS Raznolikost podeželja, s projektom "Večnamenske rekreacijske površine in trajnostna mobilnost", s krajšim naslovom "Pumptrack in mobilnost".

Partnerji v projektu Občina Laško, Thermana d.d., Športno društvo Rečica in STIK Laško, so aktivno sodelovali pri izvedbi projekta, prav tako pa zagotavljali svoj delež sredstev.

Predmet operacije je ureditev večnamenskih rekreacijskih površin - Pumptracka (Koloparka) v Debru in ureditev postaje sistema izposoje javnih koles v Hudi jami v Rečici, kar bo zagotovilo ustrezno infrastrukturo za izboljšanje kakovosti življenja občanov in razvitosti območja, prav tako pa obogatilo turistično in športno ponudbo območja.  

 

Z operacijo stremimo k ciljem izboljšanja pogojev za zagotavljanje visoke kakovosti življenja in razvitosti območja, primerljivega drugim regijah. Prav tako pa bomo s trajnostno mobilnostjo zagotovili ohranjanje ali izboljšanje stanja naravnega okolja in prilagajanja podnebnim spremembam.

V okviru operacije so izvedene naslednje aktivnosti:

  • ureditev Pumptracka (Koloparka) v Debru,
  • ureditev postaje sistema izposoje javnih koles v Hudi jami v Rečici,
  • izvedba prireditve,
  • promocija (izdelava promocijskega gradiva).

Z operacijo so bili doseženi naslednji kazalniki:

  • urejen Pumptrack – 1,
  • postaja sistema izposoje javnih koles – 1,
  • izvedena prireditev – 1,
  • izdano promocijsko gradivo – 1000 kom.

 

Pumptrack poligon (Kolopark)  je športni objekt sestavljen iz grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v krožno celoto. Gre za sodobno, atraktivno in inovativno športno infrastrukturo. Vožnja je tiha in čista ter zato prijazna do okoliških prebivalcev. Edinstvena zasnova Pumptracka (koloparka) omogoča uporabo ne le s kolesi, temveč tudi s skiroji, rolkami, rolerji, poganjalci in celo invalidskimi vozički. Spodbuja aktivnost preživljanja prostega časa na prostem, spodbuja gibanje in motorično-gibalni razvoj vseh generacij na inovativen način, zato lahko postane medgeneracijsko stičišče za celo skupnost.

 

Sistem za izposojo javnih koles predstavlja mrežo postaj in prirejenih koles, ki uporabnikom omogoča izposojo koles in vračilo na drugi postaji znotraj sistema. Postaja sistema izposoje javnih koles v Rečici  vključuje 4 stojala, kontrolni sistem (terminal) in mobilno aplikacijo. V okviru operacije je izveden nakup 3 električnih koles. Postaja v Hudi jami bo dopolnitev že vzpostavljenega sistema izposoje javnih koles v Laškem, kar bo zagotovilo poenoten sistem ter s tem mobilnost in razvoj turizma.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je projekt odobrila. Vrednost celotnega izvedenega projekta vseh partnerjev, v okviru aktivnosti prijavljenega projekta, je znašala 68.200 EUR. Projekt Večnamenske rekreacijske površine in trajnostna mobilnost sofinancirata  Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020, v višini 45.068,00 EUR.

Izvajalec del ureditve Pumptrack poligona je bil Zavod Aliansa iz Ljubljane,  podizvajalec Franc Kokotec. Izvajalec del vzpostavitve sistema izposoje javnih koles v Rečici pa je bil Nomago d.o.o. Pri sami ureditvi humusiranja in polaganja travne ruše je sodelovalo tudi Športno društvo Rečica s svojimi člani v obliki prispevka v naravi, in na takšen način prispevali k uspešnosti projekta.

Uradna otvoritev obeh pridobitev v okviru projekta je bila v četrtek, 16. 9. 2021. Do otvoritve je bilo izdelano tudi promocijsko gradivo.

pumlas

pumpkol

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

 

Povezava na strani:


Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.