Laško v mreži slovenskih zero waste občin

Občina Laško se je že pred časom vključila v mrežo slovenskih Zero Waste občin. To pomeni, da si želimo ohranjati vse vire skozi odgovorno proizvodnjo, potrošnjo, ponovno uporabo in izrabo izdelkov, embalaže in snovi, brez sežiganja in izpustov v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov ali ljudi.

Do sedaj se jih je v mreži povezovalo 16, ki so z zero waste ukrepi skupaj preprečile čez 18.000 ton mešanih komunalnih odpadkov, cel kup stroškov in predstavljajo že skoraj četrtino prebivalstva Slovenije.

Z vstopom smo se priključili vse večjemu valu tako slovenskih kot evropskih občin (ki jih je že okoli 500), ki k ravnanju z odpadki pristopajo celovito, saj si ne prizadevajo le za bolj učinkovite sisteme ločenega zbiranja, ampak veliko poudarka namenijo zmanjševanju njihovega nastajanja in ponovni uporabi.

Zero waste občine zato igrajo ključno vlogo pri soočanju z okoljskimi izzivi in spodbujanju trajnostnega razvoja. Pomemben del koncepta zero waste je kroženje surovin, ki predstavlja rešitev za ohranjanje virov, zaščito ekosistemov in blaženje podnebnih sprememb. Zato smo v ta projekt povabili tudi zunanje deležnike kot so javni zavodi, lokalna podjetja, posamezniki.

Sedaj nas čaka pisanje zero waste strategije, oblikovanje odbora, ozaveščanje in vključevanje vseh deležnikov, s katerimi bomo skupaj tlakovali pot do uresničitve zadanih ciljev. Čez dve leti nas bo nato obiskala revizija in nam pomagala pri prdobitvi laskavega evropskega zero waste certifikata.

zw

LOGO EU SKLAD ZA RAZVOJ PODEŽELJA

LOGO EU SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

LOGO LAS


Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.