Aktiviranje urbanih območij

logo EU reg
 
Vrednost celotne operacije: 40.395,66 EUR
 
Sofinanciranje operacije (ESRR): 26.488,96 EUR
 
Lokacija izvajanja aktivnosti in shranjevanja opreme:
Prodajne stojnice Cubie so premična oprema, ki se bo postavljala na občinskih zemljiščih na prireditvah, ki se bodo izvajale v občini Laško. Shranjevala se bo pri dvorani Tri lilije v Debru na naslovu Poženelova ul. 22, Laško, na parc. št. 71/3 in 73/4, k.o. Debro.
 
Opis aktivnosti operacije in trajanje operacije:
Občina Laško je v letu 2022 v okviru operacije Aktiviranje urbanih območij izvedla nakup 4 zaprtih prodajnih stojnic. Stojnice so sodobne, premične, trajnostne in ne potrebujejo posebnega vzdrževanja (sibirski macesen 1. kvalitete). Opremljene so z osvetlitvijo in električnimi priključki za nemoteno delovanje prodaje tudi ob večernih urah. So varne in ščitijo prodajalce pred vremenskimi vplivi. Velikokrat so razlog za nesodelovanje domačih pridelovalcev in izdelovalcev na tržnicah ravno vremenski pogoji.
 
Stojnice bodo omogočile trženje ponudbe podeželja. Stojnice bodo uporabljene kot dopolnilo k obstoječi ponudi Tržnice Laško, Laškega sejma, Domačega kotička in tradicionalnih dogodkov ter večjih prireditev (Martinovanje, Pustovanje, Festival pivo in cvetje…). Predvsem bodo popestrile zimsko ponudbo, saj nudijo tudi toplotno zaščito prodajalcev. Namenjene bodo lokalnim ponudnikom, ki uporabljajo in prodajajo lokalne sestavine ter pridelke in izdelke certificirane z znakom kakovosti Okusiti Laško.

S povečanjem števila stojnic oz. prodajnih mest bo lahko prišlo tudi do širjenja kakovostne ponudbe tako za domače, kot ostale obiskovalce destinacije Laško.
 
Cilji in ciljne skupine:
Cilj operacije je nakup kakovostnih zaprtih stojnic za povečano prodajo domačih pridelkov in izdelkov na tržnicah in dogodkih ter prireditvah. Ciljne skupine so: lokalni ponudniki, kmetje in ostali prodajalci, obiskovalci destinacije Laško.
 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava do spletne strani EU skladi: www.eu-skladi.si .

Laški bilten

Laški Bilten št. 10217.06.2024
je izšla 102. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.