Lokalne volitve 2022

OBČINA LAŠKO
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
Mestna ulica 2
3270 LAŠKO
logo volitve2020Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Tajnica OVK: Tanja Grabrijan (03 7338 711, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. )
Nam. tajnice OVK: Stanka Jošt (03 7338 712, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. )

PONOVNE VOLITVE
Občinska volilna komisija obvešča, da se bo v Občini Laško 4. 12. 2022 izvedel 2. krog glasovanja za izvolitev župana. Volivci boste lahko glasovali za kandidata, ki sta v 1. krogu dobila največ glasov, t. j. za Marka Šanteja in Franca Zdolška.

Občinska volilna komisija je razveljavila volitve v Svet KS Laško za VE 2 in VE 5 ter razpisala ponovne volitve za navedeni volilni enoti, ki se bodo na volišču št. 2 – Kulturni center Laško prav tako izvedle 4. 12. 2022, hkrati z 2. krogom županskih volitev.
  Sklep o razveljavitvi volitev v Svet KS Laško VE 2 in VE 5 in razpisu ponovnih volitev 4 12 2022.
  Razglas seznama kandidatov KS Laško za VE2 na ponovnih volitvah.
  Razglas seznama kandidatov KS Laško za VE5 na ponovnih volitvah.

GLASOVANJE
Poročila o izidu 2. kroga lokalnih volitev 4.12.2022:
  Poročilo o izidu volitev za župana Občine Laško.
  Poročilo o izidu ponovnih volitev za člane Sveta krajevne skupnosti Laško v VE2 in VE5.

Poročila o izidu lokalnih volitev 20.11.2022:

Glasovanje na domu
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču
, v katerem so vpisani v volilni imenik, glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, pod pogojem, da obvestilu priložijo ustrezno zdravniško potrdilo. Za zdravniško potrdilo šteje vsaka pisna potrditev zdravnika (tudi npr. elektronska pošta), iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču.
Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo OVK najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja, to je najpozneje 30. 11. 2022, in da obvestilu (vlogi) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Glasovanje po pošti
Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo
, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo OVK najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja, to je najpozneje 23. 11. 2022.
Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo OVK v prej omenjenem roku in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.
Volivci, ki so v izolaciji, lahko glasujejo po pošti pod pogojem, da so v izolaciji najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja in da OVK o tem predložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).
Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oz. so sprejeti v bolnišnico, socialnovarstevni zavod ipd., ter volivci v izolaciji, lahko glasujejo po pošti, le to sporočijo OVK najpozneje 5 dni pred dnem glasovanja, to je najpozneje 28. 11. 2022. in o tem predložijo ustrezno dokazilo.

SPLOŠNO

Lokalne volitve, na katerih volimo župane in člane občinskih svetov in svetov krajevnih skupnosti, so bile v nedeljo, 20. 11. 2022. Drugi krog volitev župana bo v nedeljo, 4. 12. 2022.

 
 
Vložene kandidature za volitve župana in občinskega sveta 2022:
 
IMENOVANJE VOLILNIH ODBOROV
Do 15. 9. 2022 do 15. ure lahko dajo politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani občinski volilni komisiji svoje predloge za imenovanje članov volilnih odborov.
Člani VO se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v občini.
Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v VO in izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oz. list kandidatov obvestil OVK o morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov, o katerem se glasuje na volišču, za katerega bo imenovan v VO.
  Dopis - Predlogi za določitev volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev 2022.

Podaljšanje roka za imenovanje volilnih odborov
20. novembra 2022 bodo potekale lokalne volitve za župana, člane občinskega sveta in člane svetov krajevnih skupnosti. V skladu s tretjim odst. 37. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je 15. 9. 2022 potekel rok za vložitev predlogov za imenovanje članov volilnih odborov. Ker smo prejeli premalo predlogov, pozivamo politične stranke in neodvisne liste, zastopane v občinskem svetu, ki še niso podali predlogov, ter druge organizacije občanov v občini in občane, da podajo predloge do srede, 21. 9. 2022.

Laški bilten

Laški Bilten št. 9515.04.2024
je izšla 101. številka

Laškega biltena
Vse številke

STARO MESTNO JEDRO

staro mestno jedro 01

ANKETA PODJETNIŠKI INKUBATOR

ANKETA MOJA DEŽELAPodjetniški inkubator
 

PARTICIPIRAJ IN PROFITIRAJ!

part proracun m

OBČINA PO MERI INVALIDOV

logo občina po meri invalidov

Uradne ure in poslovni čas

Uradne ure (za občane)
ponedeljek: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 13.00

Poslovni čas
(poslovanje med organi)

ponedeljek: 8.00 - 15.00 
torek: 8.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 17.00
četrtek:  8.00 - 15.00
petek: 8.00 - 13.00

Uradne ure po telefonu se izvajajo v okviru poslovnega časa vsak poslovni dan.

EU Projekti

logo EKS mlogo EU reg mlogo eu kohezijski sklad1 m
ELENA
logo EU reg m
logo iobcina03
logo občina po meri invalidov
112logo Obvestila in ukrepi ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč
© 2024 Uradna spletna stran Občine Laško. Vse pravice pridržane. Izvedba zORBIT s.p.