Page 5 - LaskiBilten_VolilnaStevilka_NR
P. 5

KANDIDATI IN KANDIDATNE LISTE

    3 Danijel Lapornik, roj 04.10.1963             6 Magda Šantej, roj 14.07.1960
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Laško, Valentiničeva 7                naslov: Tovsto, Tovsto 28a
     strokovni ali znanstveni naslov: dipl. ekonomist       strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. sociologinja
     delo: vodja prodaje                     delo: brezposelna
    4 Neva Grašič, roj 29.09.1987                7 Davor Lesjak, roj 24.01.1987
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Laško, Kidričeva 17                 naslov: Laško, Mestna ulica 9
     strokovni ali znanstveni naslov: diplomantka evropskih študij   strokovni ali znanstveni naslov: gostinski tehnik
     delo: svetovalka v kabinetu predsednika DZ          delo: vodja gostinskega obrata
    5 Marko Mavri, roj 20.07.1983                8 Romana Deželak, roj 07.03.1967
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Laško, Trubarjevo nabrežje 5             naslov: Laško, Kidričeva 18
     strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturant    strokovni ali znanstveni naslov: diplomirana ekonomistka
     delo: tehnolog                        delo: samostojna strokovna sodelavka
    6 Ljubica Pavlinc, roj 30.03.1971
     občina: Laško                       izžrebana št. liste: 8
     naslov: Laško, Podšmihel 1a                ime liste: DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA
     strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski tehnik     UPOKOJENCEV SLOVENIJE
     delo: brezposelna                     predlagatelj: DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA
    7 Aljaž Zorko, roj 03.06.1985                UPOKOJENCEV SLOVENIJE
     občina: Laško                       1 Irena Gradišnik, roj 10.01.1953
     naslov: Laško, Poženelova 18                 občina: Laško
     strokovni ali znanstveni naslov: dipl. obramboslovec     naslov: Strmca, Strmca 17
     delo: svetovalec za strateško planiranje           strokovni ali znanstveni naslov: PTT tehnik
    8 Urška Kozmus, roj 13.04.1983                 delo: upokojenka
     občina: Laško                       2 Jože Kotnik, roj 18.11.1942
     naslov: Laško, Jagoče 13e                  občina: Laško
     strokovni ali znanstveni naslov: prof. geografije in pedagogike   naslov: Laško, Pot na Šmohor 10
     delo: svetovalna delavka                   strokovni ali znanstveni naslov: policist
                                    delo: upokojenec
    izžrebana št. liste: 7                    3 Irena Flis, roj 14.02.1953
    ime liste: LISTA LJUDJE LJUDEM                 občina: Laško
    predlagatelj: BOŠTJAN VRŠČAJ IN SKUPINA VOLIVCEV        naslov: Laško, Badovinčeva 2
    1 Boštjan Vrščaj, roj 20.12.1970                strokovni ali znanstveni naslov: zdravstveni tehnik
     občina: Laško                        delo: upokojenka
     naslov: Laško, Aškerčev trg 14              4 Anton Šterban, roj 21.04.1947
     strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski maturant    občina: Laško
     delo: podjetnik                       naslov: Strmca, Strmca 62
    2 Urška Križnik, roj 11.03.1970                strokovni ali znanstveni naslov: kovinar
     občina: Laško                        delo: upokojenec
     naslov: Laško, Kidričeva 26                5 Gizela Podbregar, roj 27.12.1941
     strokovni ali znanstveni naslov: diplomantka menedžmenta    občina: Laško
     v izobraževanju                       naslov: Laško, Badovinčeva 6
     delo: podjetnica                       strokovni ali znanstveni naslov: zdravstveni tehnik
    3 Boštjan Teršek, roj 26.07.1971                delo: upokojenka
     občina: Laško                       6 Rudolf Pavčnik, roj 19.02.1947
     naslov: Laško, Mestna ulica 8                občina: Laško
     strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. inž.      naslov: Laško, Kopitarjeva 5
     elektrotehnike                        strokovni ali znanstveni naslov: rudar
     delo: vodja inženeringa v gosp. družbi            delo: upokojenec
    4 Nina Pader Topole, roj 01.02.1984             7 Rozalija Ocvirk, roj 17.04.1938
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Laško, Jagoče 4c                   naslov: Laško, Savinjsko nabrežje 6a
     strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. komunikologinja   strokovni ali znanstveni naslov: upravna delavka
     delo: marketing in PR v gosp. podjetju            delo: upokojenka
    5 Tomaž Klemenčič, roj 09.04.1980              8 Zlatko Gradišnik, roj 18.02.1948
     občina: Laško                        občina: Laško
     naslov: Strmca, Strmca 29                  naslov: Strmca, Strmca 17
     strokovni ali znanstveni naslov: magister elektrotehnike   strokovni ali znanstveni naslov: pivovar
     delo: strokovni sodelavec                  delo: upokojenec

                                                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10